TOMMIE OCH LENA DAHLSTRÖM MOT VELLINGE KOMMUN

Tommie och Lena tvingades avstå mark till Vellinge kommun utan ersättning – som villkor för bygglov. Foto: Centrum för rättvisa

Tommie och Lena tvingades avstå mark till Vellinge kommun utan ersättning – som villkor för bygglov. Kommunen valde att inte tillmötesgå deras krav på att få tillbaka marken och få ersättning för sina kostnader, därför kommer de nu tillsammans med Centrum för rättvisa ta fallet till domstol. Foto: Centrum för rättvisa.

Vellinge kommun har ställt ett trettiotal småhusägare inför ett olagligt ultimatum: ge bort en del av din tomt till kommunen eller få avslag på din bygglovsansökan. Småhusägarna pressades dessutom till att betala förrättningskostnaderna för marköverföringen – de blev alltså tvungna att betala för att ge bort sin egen mark. Tommie och Lena Dahlström i Höllviken hör till de drabbade. För att få bygglov för sitt nya hus tvingades de att ge bort 52 kvadratmeter av sin tomt till kommunen och att betala förrättningskostnader på 26 000 kr.

– Kommunen har inte haft stöd i lagen för att villkora Tommies och Lenas bygglov med att de skulle avstå mark till kommunen utan ersättning, och dessutom betala förrättningskostnaderna. Det är därför rimligt och logiskt att kommunen ger tillbaka marken och ersätter dem för kostnaderna, säger Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med Lisa Linder, jurist på Centrum för rättvisa, är ombud för makarna Dahlström.

Vad är det som har hänt?

Makarna Tommie och Lena Dahlström köpte för några år sedan en fastighet i Höllviken i Vellinge kommun för att bygga ett nytt hus för åretruntboende. Innan köpet hörde de sig för med kommunen om vad som gällde i fråga om bygglov för fastigheten. De fick som svar att vanliga regler gällde, några särskilda villkor för bygglov nämndes inte.

Men när Tommie och Lena skulle ansöka om bygglov krävde kommunen att de genom avtal skulle avstå 52 kvadratmeter av sin tomt till kommunen och dessutom betala kostnaderna för detta hos Lantmäteriet. Enligt kommunen var skälet till detta att en del av fastigheten inte stämde överens med detaljplanen. Detta berodde i sin tur på att detaljplanen aldrig har stämt överens med de verkliga förhållandena i bostadsområdet.

Tommie och Lena protesterade men tvingades gå med på kommunens ultimatum – annars skulle de inte få bygglov. På kommunens instruktioner ansökte de därför om fastighetsreglering hos Lantmäteriet, grundat på avtalet med kommunen. Marken överfördes till kommunens gatufastighet och de tvingades också att betala förrättningskostnaderna på 26 000 kr.

– Vi trodde först att kommunen skämtade när den sa att vi var tvungna att ge bort en del av vår uppfart till kommunen för att få bygglov för huset. När vi förstod att kommunen menade allvar och att vi dessutom tvingades betala 26 000 kr för att förlora marken blev vi förbannade. Men vi var tvungna att gå med på kraven, annars skulle vi inte få bygglov, säger Tommie och Lena Dahlström.

Under 2016 avslöjade tidningen Sydsvenskan att Vellinge kommun, bara under de senaste fem åren, har tvingat till sig mark från ett trettiotal småhusägare i Vellinge genom att villkora bygglov med att småhusägarna ger bort en del av sin mark till kommunen. I samband med Sydsvenskans avslöjande om Vellinge kommuns agerande kritiserades det av flera experter, bland annat av företrädare för Lantmäteriet och framstående experter inom fastighetsrätt.

Till följd av kritiken tillsatte kommunen en intern utredning, som resulterade i att kommunstyrelsen den 27 februari 2017 beslutade att ändra riktlinjerna för handläggning av bygglovsansökningar i situationer som dessa. Enligt kommunens nya riktlinjer ska kommunen inte längre kräva gratis mark i utbyte mot bygglov. Men kommunen har hittills inte velat erkänna att den gjort fel.

Detta trots att lagen säger att kommuner är skyldiga att betala marknadsmässig ersättning om de tvingar till sig mark av enskilda, och att det är den som får nytta av en marköverföring som ska betala kostnaderna hos Lantmäteriet.

Vad händer i fallet nu?

Med hjälp av Centrum för rättvisa överlämnade Tommie och Lena ett krav till kommunen. Kravet gick ut på att kommunen skulle ge tillbaka marken och betala ersättning för förrättningskostnaderna. Eftersom Vellinge kommun valde att inte tillmötesgå makarna Dahlströms krav kommer de nu, tillsammans med Centrum för rättvisa, att ta fallet till domstol.

Läs mer

Klicka här för att läsa makarna Dahlströms kravbrev till kommunen.

Klicka här för att läsa kommunens krav på markavstående som villkor för bygglov.

Klicka här för att läsa avtalet om markavstående som kommunen tog fram.

Fallet i media

Läs Sydsvenskans rapportering om fallet här: