Ahlström-beslutet öppnade vägen för sommarjobb på sjukhus

By 2013-05-24 november 27th, 2018 Aktuellt

Kammarrättsbeslutet som gav Martin Ahlström rätt har förbättrat chanserna för läkarstudenter utomlands att arbeta som underläkare i Sverige. 

Det skriver tidningen Dagens Medicin (läs artikeln här). 

Martin Ahlström fick inte sommarjobba som läkare i Sverige trots att han var nästan färdig läkare. Orsak: Han läste i Polen. Centrum för rättvisa företrädde Martin Ahlström som ansåg att reglerna stred både mot EU:s fria rörlighet och den svenska regeringsformen. Kammarrätten fattade den 5 februari i år beslutet att Martin Ahlström borde ha fått vikariera i Sverige. Det var fel att neka honom jobbet. Kammarrätten ansåg i likhet med vad Centrum för rättvisa hävdat att Socialstyrelsen med stöd av det särskilda förordnande, som krävs för utlandsstuderande läkare om de ska sommarjobba här i Sverige, inte kunde avslå deras ansökningar enbart på den grunden att de studerar utomlands.

Vid en jämförelse av den praktik som Martin Ahlström genomgått och den praktik som studerande vid svenska fakulteter genomgår konstaterade kammarrätten att det inte på någon punkt föreligger några avgörande skillnader.

Därmed kunde de närmare 3 000 utlandsstuderande i andra EU/ESS-länder hoppas på en helt annan möjlighet att vikariera i Sverige. Och redan inför sommarens tillsättningar i den svenska vården har läget förändrats radikalt. I motsats till tidigare tar Socialstyrelsen nu initiativ till att skaffa ett rejält beslutsunderlag gällande de universitet som ansökningar nu kommer i från. Det har lett till att Socialstyrelsen godkänt läkarutbildningen i de polska städerna Gdansk och Szczecin, Clij i Rumänien samt de danska städerna Odense och Köpenhamn.

Ahlströms beslut fick betydelse

– Ahlströms kammarrättsbeslut har haft betydelse för att vi nu gör de här utredningarna, medger Helena Scarabin, jurist på Socialstyrelsen och ombud i målet mot Martin Ahlström, när Centrum för rättvisa nu frågar henne.

Dagens Medicin intervjuar Johan Segerbank Bremberg som också läser till läkare i Gdansk och hör till dem som nu har fått ett okej att jobba som underläkare i Sverige efter termin nio. Han skickade in sina papper efter att ha fått jobb på medicinkliniken i Västervik i sommar och var inte alls säker på att ansökan skulle gå igenom.

– Det kändes lite osäkert. Men det känns jättekul att Socialstyrelsen nu är med oss. Det betyder jättemycket för oss som studerar utomlands att få jobba som underläkare efter termin nio. Det ger oss kontakter för framtiden och likvärdiga möjligheter med dem som läser i Sverige att komma in på den svenska arbetsmarknaden, säger Johan Segerbank Bremberg till tidningen.