Allvarlig JO-kritik mot Göteborgs kommun efter misskött korvärende

By 2011-02-01 november 27th, 2018 Aktuellt

Det tog Miljönämnden i Göteborgs kommun över ett år att lämna över ett överklagat avgiftsärende till länsstyrelsen. Korvgubben Pontus Göransson fick till slut rätt i sak mot kommunen – nu riktar dessutom Justitieombudsmannen, JO, allvarlig kritik mot kommunens formella hantering av fallet.

– JO:s kritik är allvarlig. Det är oacceptabelt att missköta ett ärende på det här sättet, säger Fredrik Bergman, jurist vid Centrum för rättvisa, som är ombud för Pontus Göransson.

Pontus Göransson säljer korv från en vagn. Han har under tre års tid betalat förskottsfakturor till Göteborgs kommun för livsmedelskontroller som sedan inte utförts.

I januari 2009 fattade Miljönämnden i Göteborgs kommun ett beslut om avgift för livsmedelskontroll avseende Pontus Göranssons företag. Han överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i rätt tid. Överklagandet ska skickas till Miljönämnden, som sedan ska överlämna det till länsstyrelsen. Men trots att både Pontus Göransson själv och länsstyrelsen vid flera tillfällen kontaktade nämnden så överlämnades inte överklagandet till överinstanserna förrän efter ett år.

Länsstyrelsen gav Pontus Göransson rätt i sak – kommunen ville höja avgiften, men det godtog inte länsstyrelsen. Nu får kommunen dessutom allvarlig JO-kritik för det långa dröjsmålet. Det är viktigt, men Pontus Göransson nöjer sig inte med det.

– I grund och botten handlar fallet fortfarande om att det inte är tillåtet för kommuner att ta betalt för livsmedelskontroller som aldrig utförs. Men den frågan får prövas i särskild ordning. I dag gläds vi åt JO-kritiken, avslutar Fredrik Bergman.
Ladda ned Justitieombudsmannens beslut här.