Clarence Crafoord: Lönsamt för advokater att arbeta pro bono för människors rätt

By 2013-04-10 november 27th, 2018 Aktuellt

Hur många gånger har staten och kommunerna i vårt land begått övertramp mot människors fri- och rättigheter under de tio senaste åren? Hur många av dem som drabbats har fått upprättelse genom rättsliga prövningar?

Frågorna är inte lätta att besvara. Men det står likväl klart att när det gäller individens fri- och rättigheter finns det mycket att göra för advokater och andra fristående aktörer. Ett grundläggande skäl är naturligtvis värnandet av rättsstaten. Men för advokatbyråer kan det också finnas rent kommersiella skäl att engagera sig. Kan då dessa intressen förenas? Ja, och resan har bara börjat.

Läs artikeln i Advokaten

Clarence Crafoord: Lönsamt för advokater att arbeta pro bono för människors rätt, Advokaten, 2013 nr 3