HD-beslut framgång för Henrik Gustavsson mot Byggnads

By 2011-06-07 november 27th, 2018 Aktuellt

Efter nästan två år står det klart att målet mellan Henrik Gustavsson och Byggnads inte ska avgöras i Arbetsdomstolen. Högsta domstolen nekar Byggnads prövningstillstånd i fråga om vilket forum som ska bedöma skadeståndstalan. 

– Det är en delseger för oss och en viktig princip som slagits fast, att frågor om Europakonventionen av detta slag ska avgöras i allmän domstol, säger Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa.

För snart två år sedan begärde Henrik Gustavsson över en miljon kronor i skadestånd av Byggnads på grund av att hans byggfirma försattes i konkurs efter en blockad från fackets sida. Gustavsson menade bland annat att Byggnads införde stridsåtgärder mot bolaget för att få igenom ett kollektivavtal som stred mot Europakonventionen.

Byggnads invände omedelbart att detta var en fråga för Arbetsdomstolen att bedöma. Henrik Gustavsson med Centrum för rättvisa som ombud hävdade dock motsatsen, att detta var en fråga för tingsrätten. Byggnads förlorade både i tingsrätten och i hovrätten. Nu har HD satt punkt för denna del av  tvisten genom att inte meddela prövningstillstånd,

Därmed kan den egentliga frågan om skadestånd äntligen prövas i Stockholms tingsrätt.