Heta känslor på årets Johan Björkman-seminarium

By 2011-05-31 november 27th, 2018 Aktuellt

Den rafflande historien om hur Pernilla Ström drabbades av yrkesförbud rullades upp på årets fullsatta Johan Björkman-seminarium. Finansinspektionen stod i skottgluggen. Elin Sahlin som drabbades av kvotering riktade sin kritik mot DO och företagaren Anders Eriksson attackerade Skatteverket. Se filmen från seminariet här.

Mötesrummet högst upp i Nordstjernans lokaler kokade över på seminariet den 30 maj som hålls varje år till minne av framlidne finansmannen Johan Björkman. Rekord i antalet anmälda och hettan där ute gjorde att alla fönster fick öppnas. Centrum för rättvisas chef Clarences Crafoord förklarade agendan för dagen – Opinionsbildande myndigheter – ett hot mot rättssäkerheten. Han illustrerade med flera exempel på hur myndigheter ger uttryck för åsikter på sina hemsidor. Om allt ifrån hur vi ska äta till hur vi ska resa.

FI slogs för sin överlevnad
Huvudtalare var styrelseproffset Pernilla Ström. Hon satt i HQ:s moderbolags styrelse när Finansinspektionen beslutade sig för att stänga HQ Bank. Pernilla Ström är helt övertygad om att banken hade gått att rädda och att FI agerade självsvåldigt.
– Mycket av det vi sett av hur Finansinspektionen agerat under senare år ska ses i ljuset av att de kritiserats för att de inte fungerat eller gripit in och slagits för sin överlevnad, menar Pernilla Ström.
– Jag är inte emot tillsyn eller regleringar men de ska bottna i en lagstiftning. Fi kan dra in tillstånd och dela ut böter på 50 miljoner utan att det kan överprövas. I den allmänna moralpaniken som bröt ut i samband med finanskrisen släpptes det i väg väldigt mycket makt och befogenheter till myndigheter som inte klarade av att hantera denna makt.
Ingen från Finansinspektionen ville komma till seminariet.

Talan avvisades
Finansinspektionens makt kanske illustreras av att HQ AB:s yrkande om att få företräda ett antal aktieägare avvisades. Och eftersom Carnegie drog tillbaka sitt överklagande föll frågan. Förvaltningsrätten avvisade HQ:s talan och kammarrätten gjorde likadant. Nu ligger ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen. Ingen har alltså ännu prövat om FI gjorde rätt.
Men Pernilla Ström drabbades också personligen av Finansinspektionens myndighetsutövning. I oktober satt hon på Kastrup och skulle till USA och det stod i tidningen att hon fått sluta i Kapp-Ahls styrelse. Plötsligt ringer Tom Dinkelspiel från Öhmans Fondkommission. De har jobbat tajt ihop tidigare.
– Kanske du skulle kunna tänka dig sitta i vår styrelse, säger Tom Dinkelspiel.
– Och jag som hade tänkt att aldrig sätta mig i en bolagsstyrelse som står under FI:s tillsyn. Men samtidigt blev jag lite rörd, berättar Pernilla Ström

Inte lämplig
Hon sa ja och fyllde i alla blanketter för att intyga att hon inte hade några anmärkningar.
I januari året därpå ringer dock en företrädare från Öhman upp och säger att Finansinspektionen varnat för att ha Ström i styrelsen. Lämpligheten i det ifrågasattes. Och om inte hon försvann ur styrelsen den 20 maj skulle myndigheten agera.
– Är jag Ivar Kreuger eller Nick Leeson? undrade jag. Tala om övervåld.
Öhman valde att inte överklaga vilket Pernilla Ström har full förståelse för. Men Ström ansågs inte vara sakägare och fick inte överklaga. Trots att hon belagts med yrkesförbud. Hon skrev ändå ett överklagande med hjälp av framstående jurister. Till slut gick FI med på att hon skulle få överklaga. Ärendet ligger i förvaltningsrätten
– Så på det viset har jag faktiskt fått lite rätt, en möjlighet att överklaga.
Pernilla Ströms fall lever alltså vidare. Det gör också silobyggaren Anders Erikssons fall. Hans företag balanserar på gränsen mot konkurs på grund av Skatteverkets agerande.

Rensade kontor

Ekobrottspolisen kom och rensade hans kontor i januari 2005. De satte hans sambo ”bakom lås och bom”. Anders Eriksson var på Gotland. Men när han kom till Malmö blev han häktad. Det hävdades att han använt underentreprenörer som inte betalat skatt. Han friades dock både i tingsrätt och hovrätt.
– Jag trodde allting var över men det var det inte. När jag släpptes ur häktet gick de in med betalningssäkring men vi kunde driva företaget vidare och kammarrätten upphävde betalningssäkringen. Då säger plötsligt Skatteverket att vi kommit med osanna fakturor och skulle betala. Den enskilda firman stod på min sambo och hon fick betala en massa. Vi har en industrifastighet och allt är utmätt. Vi driver företag med 22 anställda och vet inte vad som ska hända. I sex år har det hållit på.

Frikänd men jagad
Så trots att Eriksson är frikänd är han jagad av Skatteverket som säger att fakturorna är osanna. De som ställt ut fakturorna har inte, heter det, utfört arbetet.
– Men hur vet man det? Alla fakturor blir i så fall osanna om den som inte utfört arbetet ställer ut dem. Hur många företagare vet var en borrmaskin som köps i en järnaffär är tillverkad?
Elin Sahlin var sist ut av de tre och berättade om hur hon genom positiv särbehandling av män gick miste om att via en plats i folkhögskolekvoten få studera på psykologlinjen.
– Jag hade kunnat söka till psykologlinjen i flera år utan att komma in. Och det är enda kvoten jag kan söka i. Jag valde därför att göra anmälan till Jämo eftersom jag kände mig diskriminerad.
Detta skedde i november 2008. I augusti 2009 fick hon beskedet av DO att fallet läggs ner.
– Jag fick besked att kan gå vidare på egen hand men då skulle jag få stå för kostnaderna men som student hade jag inte den ekonomin. Men gick vidare med hjälp av Centrum för rättvisa och fick skadestånd.

Kom aldrig in
Elin Sahlin kom aldrig in på sin linje. Men känner ändå att hon fått upprättelse.
Det uppstod en viss debatt när en pressekreterare från DO blandade sig i samtalet och hävdade att viss positiv särbehandling är laglig. Han betonade dock att mycket av de misstag som begåtts på området har begåtts innan myndigheterna slogs ihop till DO.
Årets seminarium avslutades med mingel och lätt mat. Det var uppenbart att många hade fått sig en tankeställare denna eftermiddag.