IDAG: Högsta domstolen prövar Byggnads ansvar för olaglig blockad

By 2015-09-13 november 15th, 2018 Aktuellt

Rättegång i målet Henrik Gustavsson mot Byggnads. Förhandling idag den 13 oktober klockan 09.30-15.30. konkurs

Högsta domstolen ska nu svara på den principiellt viktiga frågan om man som enskild i Sverige kan få upprättelse när mäktiga parter på arbetsmarknaden gjort intrång i ens fri- och rättigheter. 

Byggnads försökte genom stridsåtgärder tvinga Henrik Gustavsson att skriva på ett kollektivavtal år 2006. Kollektivavtalet i fråga innehöll så kallade granskningsavgifter vilka dömts ut som olagliga av Europadomstolen. Varken Henrik Gustavsson eller hans tre anställda ville att firman skulle teckna kollektivavtalet med Byggnads. De anställda var inte med i Byggnads och de hade lika bra eller bättre villkor än vad kollektivavtalet krävde. Byggnads olagliga blockad ledde till att Henrik Gustavsson gick i konkurs med sin byggfirma och han själv tvingades att betala hundratusentals kronor av företagets skulder ur egen ficka. Därefter stämde Henrik Gustavsson år 2009 Byggnads på skadestånd för den skada han lidit. Idag den 13 oktober är det förhandling i Högsta domstolen.  

Vad ska prövas?

I domstolarna har man valt att pröva en del av målet genom s.k. mellandom. Det innebär att endast en del av målet kommer att prövas som ett första steg. Högsta domstolen ska nu pröva den principiella frågan om det överhuvudtaget är möjligt att hålla Byggnads skadeståndsansvarigt för det som drabbat Henrik Gustavsson. Om Högsta domstolen svarar nej på frågan är processen slut och Henrik Gustavsson förlorar målet. Om Högsta domstolen däremot menar att det är möjligt att utkräva ansvar från Byggnads kommer målet att ”börja om” i tingsrätten. Då prövas resten av målet för att se om Henrik Gustavsson i det konkreta fallet har rätt till skadestånd från Byggnads.  

Mellandomsfråga

Är Svenska Byggnadsarbetareförbundet, om förbundets stridsåtgärder skulle vara oförenliga med artikel 11 i Europakonventionen respektive artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen, i och för sig skyldigt att betala ersättning till Henrik Gustavsson för de skador som HGS Linköping AB kan ha orsakats till följd av stridsåtgärderna? 

Ombud i fallet är Clarence Crafoord, Sebastian Scheiman samt Gunnar Strömmer.

 Läs mer om fallet här.

Presskontakt: Karin Swanson, tel. 076-307 87 48.