Lunch med Henrik Gustavsson

By 2015-09-14 november 27th, 2018 Aktuellt

4FullSizeRenderPå plats i Linköping passar vi så klart på att äta lunch med vår klient Henrik Gustavsson. Det börjar närma sig den 13 oktober som är datumet då vi som ombud för Henrik ska upp i Högsta domstolen mot Byggnads.

KORT FAKTA OM FALLET HENRIK GUSTAVSSON

Högsta domstolen prövar Byggnads ansvar för olaglig blockad den 13 oktober 2015

Vad har hänt?

Henrik Gustavsson drev ett mindre byggföretag i Linköping. Byggnads försökte genom stridsåtgärder få Henrik Gustavsson att skriva på ett kollektivavtal år 2006. Kollektivavtalet i fråga innehöll så kallade granskningsavgifter vilka dömts ut som olagliga av Europadomstolen. Varken Henrik Gustavsson eller hans tre anställda ville att firman skulle teckna kollektivavtalet med Byggnads. De anställda var inte med i Byggnads och de hade lika bra eller bättre villkor än vad kollektivavtalet krävde.

Byggnads blockad ledde till att Henrik Gustavsson gick i konkurs med sin byggfirma och han själv tvingades att betala hundratusentals kronor av företagets skulder ur egen ficka. Därefter stämde Henrik Gustavsson år 2009 Byggnads på skadestånd för den skada han lidit. Nu är målet uppe i Högsta domstolen.

Vad ska prövas?

I domstolarna har man valt att pröva en del av målet genom s.k. mellandom. Det innebär att endast en del av målet kommer att prövas som ett första steg. Högsta domstolen ska nu pröva den principiella frågan om det överhuvudtaget är möjligt att hålla Byggnads skadeståndsansvarigt för det som drabbat Henrik Gustavsson. Om Högsta domstolen svarar nej på frågan är processen slut och Henrik Gustavsson förlorar målet. Om Högsta domstolen däremot menar att det är möjligt att utkräva ansvar från Byggnads kommer målet att ”börja om” i tingsrätten. Då prövas resten av målet för att se om Henrik Gustavsson i det konkreta fallet har rätt till skadestånd från Byggnads.

Högsta domstolen ska nu alltså svara på den principiellt viktiga frågan om man som enskild i Sverige kan få upprättelse när mäktiga parter på arbetsmarknaden gjort intrång i ens fri- och rättigheter.

Referenser