Norskt juriststöd till FRA-anmälan

By 2009-02-12 november 27th, 2018 Aktuellt

 I juli 2008 anmälde Centrum för rättvisa FRA-lagen till Europadomstolen. Nu kliver Internationella Juristkommissionen i Norge in i processen och ger anmälan sitt stöd.

Internationella Juristkommissionen i Norge (ICJ-Norway) lämnade under onsdagen in ett så kallat interventionsklagomål till Europadomstolen gällande målet Centrum för rättvisa mot Sverige.

Interventionen gäller alltså Centrum för rättvisas klagomål från den 14 juli 2008, där vi begärde att den så kallade FRA-lagen skulle granskas avseende dess förenlighet med de rättigheter som garanteras i Europakonventionen, främst skyddet för privatlivet och rätten att få statliga övertramp rättsligt prövade.

FRA-lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2009, ger Försvarets Radioanstalt (FRA) rätt att spana på elektroniska signaler i etern och i kabel, såsom mobilsamtal, e-post och internetanvändning. En brittisk lag mycket snarlik den svenska fälldes av Europakonventionen så sent som i juli 2008.

ICJ-Norway uttrycker nu i sin interventionsskrift sitt generella stöd för Centrum för rättvisas klagomål, men begär att Europadomstolen även ska granska FRA-lagens förenlighet med Europakonventionen vad gäller dess intrång på norska medborgares fri- och rättigheter. Då kommunikation mellan exempelvis en svensk och en norsk medborgare kan inhämtas av FRA innebär detta att även norska medborgare löper stor risk att bli avlyssnade.

Enligt en färsk rapport från Norwegian Postal and Telecom Agency (Norges motsvarighet till svenska Post- och Telestyrelsen) passerar den största delen av norsk elektronisk kommunikation Sveriges gränser. Norska medborgare blir därför hårt drabbade av den svenska FRA-lagen, som nu alltså trätt i kraft.

ICJ-Norway ställer sig bakom den kritik som Centrum för rättvisa fört fram gällande FRA-lagen och uttrycker med sin interventionsskrift sitt stöd för det svenska klagomålet.

– Vi välkomnar det norska initiativet. Det tillför fler perspektiv på problemen med FRA-lagen och det är bra att det görs klart för Europadomstolen att lagen drabbar både svenskar och medborgare i andra länder, säger Centrum för rättvisas chefsjurist Clarence Crafoord i en kommentar.

Läs Centrum för rättvisas klagomål till Europadomstolen
Läs ICJ-Norway’s interventionsklagomål