Olaglig kvotering vanlig på landets universitet och högskolor

By 2015-03-12 november 27th, 2018 Aktuellt

Idag hålls rättegången i Arbetsdomstolen i ett kvoteringsfall där Mittuniversitetet har diskriminerat forskaren Eivind Torp. Han fick nämligen inte söka forskningsmedel, så kallat meriteringsstöd. Detta uteslutande för att han inte var kvinna. Mittuniversitetet har erkänt diskrimineringen – nu ska storleken på skadeståndet bestämmas.

Centrum för rättvisas färska granskning visar att Mittuniversitetet inte är ensamt om att bryta mot lagen – mer än hälften av landets högskolor och universitet har haft liknande könsbaserade system de senaste fem åren. Vart fjärde lärosäte kommer att fortsätta med olika former av meriteringsstöd till kvinnor under 2015.

– Kvotering är olagligt. Det är alltså olagligt att öronmärka en plats åt en person med ett visst kön. Det är allvarligt att det allmänna åsidosätter den grundläggande demokratiska principen om att alla ska behandlas lika oavsett kön på detta systematiska sätt, säger Anna Rogalska Hedlund jurist på Centrum för rättvisa som tillsammans med Sebastian Scheiman var ombud för Eivind Torp vid anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.
 

Läs debattinlägg i Dagens Samhälle här.

Se resultatet av kvoteringsgranskningen här, uppdaterad 2015-03-27.

Läs mer om fallet här.