Robert Hannah får Midander Lönn-priset

By 2011-12-07 november 27th, 2018 Aktuellt

Robert Hannah får 2011 års Midander Lönn-stipendium på 25 000 kronor för sin uppsats om ”rätten till domstolsprövning för civila rättigheter och skyldigheter och Europakonventionens offerbegrepp”.
– Det är otroligt kul att få ett pris från just Centrum för rättvisa, sa stipendiaten i en kommentar i samband med prisutdelningen efter den mycket välbesökta föreläsningen av professor Ulf Bernitz på Advokatfirman Lindahls kontor på onsdagskvällen. En filmad intervju ser ni efter artikeln.

26-årige Robert Hannah är göteborgare som for till huvudstaden för att ta en juris kandidat-examen. Intresset för mänskliga rättigheter växte fram när han deltog i den nordiska rättegångstävlingen för de mänskliga rättigheterna som en del av kursen i Praktisk Europaprocessrätt. Där medverkade han i advokatklubben S:t Erik. Han var också med vid Centrum för rättvisas årliga sommarinternat för studenter förra året.
– Och en av frågorna i rättegångstävlingen gällde rätten till domstolsprövning vilket gav idén till min uppsats, berättar han.

Begränsade möjligheter

Titeln på uppsatsen är ”En europeiserad talerätt – om rätten till domstolsprövning för civila rättigheter och skyldigheter och Europakonventionens offerbegrepp”.
Den speglar de (bristande) möjligheterna till en domstolsprövning framför allt inom det offentligrättsliga området. Här har Europadomstolen vid flera tillfällen fällt Sverige vilket öppnat upp rätten till en domstolsprövning på en rad områden. Robert Hannah visar dock i sin uppsats att mycket återstår för att nå upp till Europakonventionens krav.
– Det är ett otroligt dåligt system i dag där grundlagen inte ger någon uttrycklig rätt till domstolsprövning, säger stipendiaten.
Robert Hannah lyfter i uppsatsen också fram det faktum att många speciallagar innehåller uttryckliga förbud mot domstolsprövning, exempelvis diskrimineringslagen och möjligheten att pröva vissa av DO:s beslut. Men denna begränsning står i motsatsställning till de möjligheter till prövning som ändå ges i förvaltningslagen, rättsprövningslagen eller direkt genom Europakonventionen.
”I kombination med att den svenska domarkåren inte i tillräckligt stor utsträckning beaktar rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter enligt Europakonventionen leder det sammantaget till att enskildas möjligheter att få sina rättigheter beaktade riskeras på ett onödigt sätt” skriver pristagaren i sin uppsats.
Robert Hannah är mycket nöjd med priset.
– Det betyder otroligt mycket att få priset just av Centrum för rättvisa. Jag tycker att Centrum för rättvisa för rättsutvecklingen vad gäller fri- och rättigheter starkast framåt i Sverige, säger Robert Hannah.
Och priset på 25 000 kronor har han redan tänkt ska användas för att stärka fri- och rättighetsområdet.
– Det blir någon utbildning inom det området, kanske en resa.
Robert Hannah arbetar till vardags på Svenskt Internationellt Liberalt Centrum med mänskliga rättigheter och demokratifrågor genom att stödja demokratiaktivister efter den arabiska våren.

Svåra att förstå

Robert skriver i sin analys ”att dagens regler är svåra att förstå även för en insatt person eftersom lagstiftaren helt saknat ett systemtänkande vid utformningen av rätten till en domstolsprövning. Reglerna återfinns i ett stort antal lagar vilket gör rättigheten såväl svårtillgänglig som komplicerad att förstå. Även om det finns uttryckliga förbud för domstolsprövning i en speciallag så är det troligtvis, mot bakgrund av Artikel 6, inte är så i verkligheten. Bristen på systemtänkande gör att enskilda i vissa fall, när systemet fallerar, förnekas rätten till en domstolsprövning”.
Uppsatsen
>