Seger för Östbergaborna efter fem år

By 2007-03-27 november 27th, 2018 Aktuellt

I går kom det besked som drygt 1 000 boende i miljonprogramsförorten Östberga utanför Stockholm har kämpat för i mer än fem år: Boverket upphäver Länsstyrelsens beslut från november 2002 och beslutar att lämna tillstånd till de boende att ombilda sina kommunägda hyresrätter till bostadsrätter.

– Boverkets beslut visar att det går att få rätt och att seriösa argument till slut biter på domstolar och myndigheter. Nu kan de boende i Östberga ta itu med det som har varit drivkraften från första början – att förbättra sin boendesituation genom att själva äga och förvalta sitt bostadsområde.

Det säger Gunnar Strömmer, verkställande ledamot och jurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med advokat Anders Boquist har drivit fallet i Östberga.

I november 2002 nekade Länsstyrelsen tillstånd till ombildningen i Östberga. Skälet, sades det, var att det skulle bli för få allmännyttiga lägenheter kvar i området efter en ombildning. Detta ansågs äventyra underlaget av jämförbara lägenheter vid förhandlingar och tvister mellan parterna på hyresmarknaden.

Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade föreningarna Länsstyrelsens beslut till Boverket, som sade nej till tillstånd i maj 2003. Boverkets beslut kunde inte överklagas, enligt den aktuella lagstiftningen.

Men föreningarna menade att de har rätt till domstolsprövning med stöd av Europakonventionen. I november 2004 slog så Regeringsrätten fast att föreningarna hade rätt till en så kallad rättsprövning av Boverkets beslut. Denna prövning skulle äga rum vid Kammarrätten i Jönköping (närmast Boverket som finns i Karlskrona).

I september 2006 upphävde Kammarrätten Boverkets beslut från maj 2003. Kammarrätten konstaterade bland annat att Boverket utan lagstöd hade vägt in i beslutet hur framtida renoveringar skulle påverka förekomsten av jämförbara lägenheter i Östberga.

Kammarrättens dom tvingade Boverket att pröva ärendet på nytt. Och i går beslutade Boverket alltså att upphäva Länsstyrelsens beslut från november 2002 och lämna tillstånd till de boende i Östberga att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.

Nu väntar ett mödosamt arbete för föreningarna i Östberga. Människor i området har drabbats socialt och ekonomiskt av den utdragna processen. En del har flyttat ifrån Östberga för att förverkliga drömmen om eget boende på annat håll. Andra människor har flyttat till området. Och det kommer att bli nya förhandlingar med säljaren, kommunala Svenska bostäder, som menar att de ursprungliga köpekontrakten har löpt ut.

Östbergafallet har även påverkat lagstiftningen:
Ett skäl till att fallet har dragit ut på tiden var oklarheter om vilken sorts domstolsprövning som gällde. Från och med juli 2006 gäller nya och enklare bestämmelser: Förvaltningsbeslut som rör enskildas grundläggande rättigheter och skyldigheter ska alltid ska kunna överklagas till länsrätt för vanlig domstolsprövning, om inte annat särskilt föreskrivs.

Och nyligen beslutade regeringen att kravet på tillstånd för allmännyttiga bostadsföretag som vill sälja lägenheter till boende ska upphöra att gälla från och med juni 2007.