Trädgårdsanläggarna siktar på högre instans

By 2013-05-08 november 27th, 2018 Aktuellt

Helsingborgs tingsrätt slår fast att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer intar en speciell ställning på den svenska arbetsmarknaden. Men domstolen vill inte jämföra dem med stat och kommuner och därför slipper de undan skadeståndsansvar för kränkning av rättigheterna enligt Europakonventionen i målet mot trädgårdsanläggarna.

 -Europadomstolen har slagit fast att fack och arbetsgivarorganisationer måste kunna hållas ansvariga för sina övertramp mot andras rättigheter. Det är beklagligt att inte Helsingborgs tingsrätt tagit fasta på detta, säger Clarence Crafoord, ombud och chef för Centrum för rättvisa.

Fram till våren 2007 tvingades de skånska trädgårdsanläggarna som Centrum för rättvisa företräder betala 1,5 procent av lönen – cirka 400 kronor i månaden – i så kallade granskningsavgifter till Kommunal. Detta trots att de har valt att inte vara med i facket.

I februari 2007 underkände Europadomstolen de granskningsavgifter som gällde på byggområdet – Evaldsson-målet. Som en direkt följd av domen avskaffades granskningsavgifterna för både byggnadsarbetare och trädgårdsanläggare

Trädgårdsanläggarna begärde då pengarna tillbaka av Kommunal. Under många år har trädgårdsanläggarna tvingats bidra ekonomiskt till en organisation som de valt att stå utanför – och som dessutom har en tydlig politisk agenda. För hela perioden handlar det om vardera 8 000 till 18 000 kronor. Dessutom kräver trädgårdsanläggarna ideellt skadestånd om vardera 50 000 kronor av Kommunal och arbetsgivarparten Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, gemensamt.

Mellandom

Helsingborgs tingsrätt har nu som första instans genom en så kallad mellandom besvarat frågan huruvida skadeståndsansvar kan uppkomma för privata rättssubjekt på den svenska arbetsmarknaden vid kränkningar av rättigheterna enligt Europakonventionen.

Trädgårdsanläggarna har ingen annan att kräva tillbaka pengarna av än dem som ansvarade för det olagliga avtalet, det vill säga Kommunal och SLA. Och eftersom arbetsmarknadens parter har en alldeles speciell ställning anser trädgårdsanläggarna att de måste ta ansvar för sina handlingar. Staten har ju överlåtit en stor del av regleringen på arbetsmarknaden på fack och arbetsgivare genom kollektivavtal.

Men att ålägga arbetsmarknadens parter ett skadeståndsansvar för kränkningar av rättigheterna enligt Europakonventionen skulle innebära en ny praxis. Det steget har dock svenska domstolar tagit tidigare genom att låta kommuner bli ansvariga för brott mot Europakonventionen. När frågan var om ett försäkringsbolag på samma sätt kunde bli skadeståndsskyldigt sa Högsta domstolen emellertid nej.

Skillnad på försäkringsbolag och fackförbund

Nu menar trädgårdsanläggarna att det är skillnad på ett försäkringsbolag och arbetsmarknadens parter. Det håller också Helsingborgs tingsrätt med om när domstolen skriver att ”arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer intar en speciell ställning på den svenska arbetsmarknaden”.  Men att jämställa arbetsmarknadens parter med stat och kommuner, så långt vill inte domstolen gå.

Trädgårdsanläggarna har redan bestämt sig för att överklaga domen till högre instans.

-Det var olagligt att tvinga trädgårdsanläggarna att betala dessa pengar till Kommunal och Europadomstolen har underkänt den här typen av tvång. Vi har gott hopp om att få rätt i högre instans – svenska domstolar måste respektera  Europadomstolens praxis, säger Clarence Crafoord.

Dom i Helsingborgs tingsrätt 20130506