Vann i domstol – beviljas strandskyddsdispens efter fyra års kamp

By 2016-07-21 november 13th, 2018 Aktuellt
Ola Hjelm på sin fastighet utanför Norrtälje. Foto: Anders Sjöberg.

Ola Hjelm vann i domstol – beviljas strandskyddsdispens efter fyra års kamp

Ola Hjelm köpte en fastighet för ca 700 000 kronor i Norrtälje och kommunen gav honom lov att bygga ett hus på marken. När länsstyrelsen sedan upphävde strandskyddsdispensen år 2012 blev marken i praktiken värdelös. Sedan dess har Ola Hjelm fört processer både i Sverige och i Europadomstolen i Strasbourg. Nu, fyra år senare, har han äntligen fått tillbaka dispensen och kan därmed bygga sitt hus.

– Det känns helt otroligt, detta var fjärde överklagandet så jag hade nästan gett upp! Jag hoppas att fler nu tar till sig att äganderätten gäller även i strandskyddsfrågor, säger Ola Hjelm.

Ola Hjelms tomt ligger 160 meter från en vassbevuxen vik. För att ta sig ner till sjön måste man först passera en fem meter bred asfaltväg som bland annat trafikeras av bussar i kollektivtrafiken. På andra sidan vägen ligger 130 meter obrukad åkermark och den sista biten ner till sjön är så tätbevuxen att det nästan är omöjligt att ta sig ner till strandlinjen.

Trots detta har myndigheterna ansett att tomten inte varit tillräckligt avskild från vattnet för att dispens ska kunna beviljas. Ola Hjelm har därför nekats att bygga. Men efter flera års rättsprocesser i både Sverige och Europadomstolen har mark- och miljödomstolen nu gett Ola Hjelm rätt.

I sin dom gör domstolen för första gången en helhetsbedömning av Ola Hjelms situation. Domstolen kommer fram till att hans intresse som fastighetsägare att få bygga ett hus på sin mark väger tyngre än behovet av strandskydd.

Domen tyder på en praxisändring och kan bli vägledande för andra fall där en stelbent och byråkratisk rättstillämpning hindrar enskilda fastighetsägare från att använda sin mark.

– Domen är rimlig och visar att strandskyddsreglerna inte kan trumfa den enskilda äganderätten hur som helst. Förhoppningsvis kommer nu fler länsstyrelser och domstolar att sluta tolka regelverket på ett onödigt byråkratiskt sätt och i stället se till att besluten blir rimliga för enskilda, säger Clarence Crafoord, vd på Centrum för rättvisa.

Läs mer om fallet här.

Läs domen här.

Presskontakt: Alexandra Gillström, 073-767 92 73.