Vår handbok om dina fri- och rättigheter

By 2015-09-12 november 27th, 2018 Aktuellt

 

Vi på Centrum för rättvisa har under alla år vi varit verksamma saknat en produkt som på ett enkelt sätt beskriver våra fri- och rättigheter men som också ger konkreta verktyg till människor på hur man kan gå till väga för att få en rättslig prövning om man drabbats av ett övertramp från det allmänna.

Staten, kommuner och myndigheter begår alltför ofta övertramp mot enskilda människor, trots att vi lever i en i grunden demokratisk rättsstat. Vi är stolta över att närmare 3 000 människor så här långt har omfattats av Centrum för rättvisas insatser. Men vi vet att vi inte kan hjälpa alla som drabbas.

Men varför gå runt och sakna något när man kan ta fram det själv? Sagt och gjort, nu har vi en handbok på plats i hur man stämmer stat eller kommun. Var vänder man sig? Kostar det pengar? Hur ser en stämningsansökan ut? Detta är endast några av de svar man får i vår handbok.

– Vår förhoppning med denna handbok är att fler enskilda människor som drabbas inte bara ska få rätt i teorin, utan även i praktiken, säger Clarence Crafoord, VD för Centrum för rättvisa.

Ladda ner och läs hela handboken här

Trevlig läsning!