Alumni

Av praktikanter och internatdeltagare blir det så småningom framgångsrika jurister. Därför är Centrum för rättvisas alumninätverk är en viktig mötesplats för fri- och rättighetsintresserade.

Varje år kommer Centrum för rättvisa i kontakt med begåvade juridikstudenter som är intresserade av verksamheten. Vissa får sedan möjlighet att göra praktik inom ramen för uppsatsskrivandet, andra deltar i sommarinternatet. De blir sedan våra alumner. Nätverket växer snabbt och består nu av ett par hundra medlemmar.

Vår strävan är att bedriva en alumniverksamhet som ger värde både till nätverksmedlemmarna och till Centrum för rättvisa. Alumnerna är Centrum för rättvisas viktigaste ambassadörer. Nätverksmedlemmarna knyter genom ett par träffar om året värdefulla kontakter och får en uppdatering på vad som händer på fri- och rättighetsområdet.

Under årens lopp har flera högintressanta jurister föreläst på alumniträffarna. Justitierådet Stefan Lindskog talade på temat Skyddet för individens fri- och rättigheter – vart är Högsta domstolen på väg? Även Högsta domstolens före detta ordförande Johan Munck och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg samt advokater med spännande rättighetsfall som Thomas Olsson (de så kallade somaliesvenskarna som fick sina tillgångar frysta efter EU-beslut) och Percy Bratt (pastor Åke Green som åtalades för hets mot homosexuella) hör till dem som har medverkat vid alumniträffar på senare år.

”En unik möjlighet”

Sofia Pedersen, advokat med inriktning mot arbetsrätt på Mannheimer Swartling Advokatbyrå

– Nätverket erbjuder en unik möjlighet att träffa yrkesverksamma jurister och studenter som liksom jag har ett intresse för rättighetsfrågor. På senare år har min byrå samarbetat med Centrum för rättvisa i ett probono-projekt. Det har gett mig som affärsjurist möjlighet att även arbeta praktiskt med rättighetsjuridik.

Vill du veta mer om alumninätverket?

Hör av dig till Centrum för rättvisa per e-post, info@centrumforrattvisa.se, eller telefon 08-693 03 80.