Danyar Mohammed mot Migrationsverket

Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk riskerar utvisning på grund av att arbetsgivaren gjorde en lönemiss på 460 kr. Nu ska hans fall prövas i högsta instans, och domen kan bli vägledande för tusentals andra fall. Foto: Centrum för rättvisa

Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk riskerar utvisning på grund av att arbetsgivaren gjorde en lönemiss på 460 kr. Nu ska hans fall prövas i högsta instans, och domen kan bli vägledande för tusentals andra fall. Foto: Centrum för rättvisa

Migrationsverket beslutade våren 2016 att utvisa Danyar Mohammed, 28, på grund av att hans arbetsgivare hade gjort en lönemiss på 460 kr. Centrum för rättvisa hjälpte Danyar att ta fallet till migrationsdomstolen, som fastställde utvisningsbeslutet i en dom där två av rättens fyra ledamöter var skiljaktiga. Danyar överklagade domen till Migrationsöverdomstolen, som den 20 februari meddelade prövningstillstånd i målet. Domen, som kommer i november 2017, kommer bli vägledande för bedömningen av liknande fall. 

– Det är bra att vi nu ska få ett svar från högsta instans på frågan om människor som arbetar och försörjer sig själva ska kunna utvisas ur Sverige på grund av små fel eller misstag som beror på arbetsgivaren. Avgörandet kan få betydelse för tusentals arbetskraftsinvandrare som riskerar utvisning i liknande situationer. Det kommer också vara viktigt för många företag, som är beroende av att kunna rekrytera från utlandet, säger Fredrik Bergman, chefsjurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa, är ombud för Danyar Mohammed.

Vad är det som har hänt?

Danyar Mohammed har bott i Jokkmokk i åtta år och arbetar som pizzabagare där. På kort tid lärde han sig svenska och han bidrar till samhället på många sätt. Bland annat arbetar han ideellt på ett lokalt asylboende där han hjälper nyanlända ungdomar att etablera sig.

Våren 2016 beslutade Migrationsverket att Danyar ska utvisas ur Sverige. Skälet till det var att hans arbetsgivare hade missat att höja hans lön med 460 kronor när kollektivavtalet ändrades. När arbetsgivaren upptäckte misstaget rättades det omedelbart till.

Men det spelade inte någon roll anser Migrationsverket. Danyar ska utvisas, punkt slut, är resonemanget. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagades Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen.

Migrationsdomstolen fastställde Migrationsverkets beslut, men var inte enig. Men nu har Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd. Det betyder att det blir Migrationsöverdomstolen som bestämmer om Danyar Mohammed ska få stanna i Sverige eller inte.

Vad händer i fallet nu?

Migrationsöverdomstolen beslutade den 20 februari 2017 att den ska pröva Danyars fall.

Migrationsöverdomstolen har bestämt att följande prejudikatfråga ska prövas i målet: ”Fråga om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när lönen under en period varit högre än försörjningskravet men understigit kollektivavtalsenlig lön.

Domen, som väntas efter sommaren, kommer att klargöra om Migrationsverket har fog för sin uppfattning om att varje förseelse från arbetsgivaren automatiskt och ovillkorligt ska leda till utvisning.

Centrum för rättvisas huvudsakliga argument för att Danyar ska få stanna är att Migrationsverket inte har beaktat proportionalitetsprincipen, som innebär att myndigheter inte får fatta beslut som drabbar enskilda onödigt hårt.

En dom i målet väntas i november 2017. Den domen kommer bli vägledande (prejudicerande) för många liknande fall.

Läs mer

Migrationsöverdomstolens beslut att meddela prövningstillstånd, 2017-02-16

Överklagande till Migrationsöverdomstolen, 2016-12-22

Läs mer om fallet i media

Så kan en pizzabagare från Jokkmokk avgöra techbolagens krisfråga”, Breakit den 20 september 2017. 

Fallet prövas igen – känns underbart”, Norrländska Socialdemokraten den 20 september 2017.