Danyar Mohammed mot Migrationsverket

Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk riskerar utvisning på grund av att arbetsgivaren gjorde en lönemiss på 460 kr. Nu ska hans fall prövas i högsta instans, och domen kan bli vägledande för tusentals andra fall. Foto: Centrum för rättvisa

Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk riskerar utvisning på grund av att arbetsgivaren gjorde en lönemiss på 460 kr. Nu ska hans fall prövas i högsta instans, och domen kan bli vägledande för tusentals andra fall. Foto: Centrum för rättvisa

Migrationsöverdomstolen beslutade den 20 februari 2017 att meddela prövningstillstånd för den utvisningshotade pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk. Domstolen ska ta ställning till om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när lönen under en period varit högre än försörjningskravet men understigit kollektivavtalsenlig lön.

– Det är bra att vi nu ska få ett svar från högsta instans på frågan om människor som arbetar och försörjer sig själva ska kunna utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade fel och misstag som beror på arbetsgivaren. Avgörandet kan få betydelse för tusentals arbetskraftsinvandrare som riskerar utvisning i liknande situationer. Det kommer också vara viktigt för många företag, som är beroende av att kunna rekrytera från utlandet, säger Fredrik Bergman, chefsjurist vid Centrum för rättvisa, som tillsammans med Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa, är ombud för Danyar Mohammed.

Vad är det som har hänt?

Danyar Mohammed har bott i Jokkmokk i åtta år och arbetar som pizzabagare där. På kort tid lärde han sig svenska och han bidrar till samhället på många sätt. Bland annat arbetar han ideellt på ett lokalt asylboende där han hjälper nyanlända ungdomar att etablera sig.

I våras beslutade Migrationsverket att Danyar ska utvisas ur Sverige. Skälet till det var att hans arbetsgivare hade missat att höja hans lön med 460 kronor när kollektivavtalet ändrades.

Misstaget rättades direkt när det upptäcktes. Dessutom hade Danyar under den aktuella perioden en löneförmån i form av fri bostad, som betalades av arbetsgivaren. Tar man med bostaden i beräkningen hade Danyar en lön som låg över kollektivavtalsnivån. Det gjorde Skatteverket, som har beskattat honom för bostaden.

Men inget av detta spelar någon roll för Migrationsverket. Danyar ska utvisas, punkt slut, är resonemanget. Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagades Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen.

Migrationsdomstolen fastställde Migrationsverkets beslut, men var inte enig. Nu har Migrationsöverdomstolen meddelat prövningstillstånd. Det betyder att det blir Migrationsöverdomstolen som bestämmer om Danyar Mohammed ska få stanna i Sverige eller inte.

Vad händer i fallet nu?

Migrationsöverdomstolen beslutade den 20 februari 2017 att den ska pröva Danyars fall. Den fråga som Migrationsöverdomstolen ska pröva är om Migrationsverket har rätt i sin uppfattning att varje litet misstag från arbetsgivarens sida måste leda till att arbetstagaren utvisas. Danyars huvudsakliga argument för att så inte ska vara fallet är att Migrationsverkets tolkning strider mot proportionalitetsprincipen. En dom i målet väntas under hösten 2017. Den domen kommer bli vägledande (prejudicerande) för många liknande fall.

Läs mer

Migrationsöverdomstolens beslut att meddela prövningstillstånd, 2017-02-16

Överklagande till Migrationsöverdomstolen, 2016-12-22

Läs mer om fallet i media

Så kan en pizzabagare från Jokkmokk avgöra techbolagens krisfråga”, Breakit den 20 september 2017. 

Fallet prövas igen – känns underbart”, Norrländska Socialdemokraten den 20 september 2017.