Posts by Centrum för rättvisa

Dom i målet mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Dom i målet mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Högsta domstolen meddelar sin dom torsdag den 17 december klockan 08.45. Klockan 09.00 lämnar Clarence Crafoord en första kommentar utanför Högsta...

Clarence Crafoord skriver i SvD: ”Kommissionens lågvattenmärke”

Clarence Crafoord skriver i SvD: ”Kommissionens lågvattenmärke”

Clarence Crafoord skriver i Svenska Dagbladet  om Digitaliseringskommissionens betänkande ”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden”. I betänkandet föreslog Digitaliseringskommissionen att kvinnor...

”Kommunen vältrar över kostnad på varbergare”

”Kommunen vältrar över kostnad på varbergare”

Vår jurist Alexandra Gillström skriver i Hallands nyheter om hur enskilda drabbas av orättvisa vägfakturor.  Boende i Varberg som betalar kommunens...

Clarence Crafoord i Aftonbladet och i SVT Debatt

Clarence Crafoord i Aftonbladet och i SVT Debatt

Debattartikel i Aftonbladet: ”Utredningens förslag är ren diskriminering” Kvinnor som studerar it på universitet ska få studieskulderna avskrivna. Män, däremot,...

Clarence Crafoord medverkar i Veckans Juridik

Clarence Crafoord medverkar i Veckans Juridik

HD:s ”aktivism” – har domstolarna fått eller tagit sig mer makt från lagstiftaren? Alltmer makt förskjuts från lagstiftaren till domstolarna....

Mark- och miljödomstolen: Lars-Erik och Christina har rätt

Mark- och miljödomstolen: Lars-Erik och Christina har rätt

Den 15 september 2015 höll Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt rättegång i målet. I dom, som meddelades den 20...

MIDANDER LÖNN 2015

MIDANDER LÖNN 2015

Årets vinnare av Midander-Lönnstipendiet: Nina Knobloch Blomqvist Nina Knobloch Blomqvist är vinnare av 2015 års Midander-Lönnstipendium! Centrum för rättvisa har...

Årets Jurist 2015: Clarence Crafoord

Årets Jurist 2015: Clarence Crafoord

I dag gläds vi åt att Centrum för rättvisas VD Clarence Crafoord har röstats fram som Årets Jurist 2015 av...

Clarence Crafoords erfarenhet som ombud i rättsprocesser

Clarence Crafoords erfarenhet som ombud i rättsprocesser

Clarence Crafoords erfarenhet som ombud i rättsprocesser, urval: Högsta domstolen Henrik Gustavsson mot Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Högsta domstolen, Mål nr T...

Vårdtagare mot Västerbottens läns landsting

Patient får 10 000 kronor för kränkt integritet Enligt en dom från Umeå tingsrätt får en person i Västerbotten 10 000...