Posts by Centrum för rättvisa

Anna-Karin Lundberg mot Tyresö kommun

Anna-Karin Lundberg mot Tyresö kommun

Anna-Karin Lundberg bor i ett gammalt sommarstugeområde i Nyfors i Tyresö kommun som kommunen planerar att exploatera för ökad permanentbosättning....

”Min dröm är att starta en egen advokatbyrå”

”Min dröm är att starta en egen advokatbyrå”

Under åtta veckor har Elena Khabarova, 32 år, praktiserat på Centrum för rättvisa. Elena kommer från Ryssland och utbildade sig till jurist...

Läkare och sjuksköterskor mot exploatering av patienter i tv

Läkare och sjuksköterskor mot exploatering av patienter i tv

Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening avråder samtliga läkare och sjuksköterskor från att delta i exploateringen av patienter i dokusåpor –...

Sjukhusfilmningsfallet tas upp till prövning av hovrätten

Sjukhusfilmningsfallet tas upp till prövning av hovrätten

Uppsala tingsrätts omdiskuterade dom i fallet som gällde filmningen av en döende man på Akademiska sjukhuset i Uppsala tas nu...

Kritiserad dom överklagas till hovrätten – fallet måste prövas av högre instans

Kritiserad dom överklagas till hovrätten – fallet måste prövas av högre instans

Den 23 december meddelade Uppsala tingsrätt dom i det uppmärksammade sjukhusfilmningsfallet. Domstolen ansåg att landstinget inte kunde hållas ansvarigt eftersom...

Ansök till 2014 års sommarnotarietjänster och internat

Ansök till 2014 års sommarnotarietjänster och internat

Centrum för rättvisa söker duktiga studenter som har läst sex terminer på juristprogrammet och är intresserade av fri- och rättighetsfrågor till...

Oacceptabelt att filma dödskamp

Oacceptabelt att filma dödskamp

”Vi riskerar alla att få en vistelse i sjukvården exponerad i medierna, även om vi aldrig tillfrågats eller gett vårt...

Stötande dom efter döende filmats

Stötande dom efter döende filmats

”Akademiska sjukhuset frikändes nyligen i målet om filmning av en döende man. Men innehållet i Uppsala tingsrätts dom är stötande....

Sjuk sjukhus-tv

Sjuk sjukhus-tv

”En döende cancerpatient på Akademiska sjukhuset i Uppsala filmades av  produktionsbolaget Titan för TV3:s räkning. Inspelningen skedde utan  hans eller...

Sjukhusfilmning: TV3 ska inte sitta vid dödsbädden

Sjukhusfilmning: TV3 ska inte sitta vid dödsbädden

”Låter man bli att ingå avtal med stora produktionsbolag slipper man också avsluta livet framför tv-kameror. Det har nog hittills...