Posts by Centrum för rättvisa

Dödssjuk man filmades på sjukhus – dom i dag

Dödssjuk man filmades på sjukhus – dom i dag

” I dag kom domen i målet om den 58-årige dödssjuke mannen som filmades på Akademiska sjukhuset i Uppsala, utan...

När medborgaren ­förlorade rätten att dö i fred

När medborgaren ­förlorade rätten att dö i fred

  ”Tingsrätten friade nyligen landstinget i Uppsala, som låtit tv filma en döende patient. Tv-publikens rätt till rörliga bilder anses...

Kränkande att filma akut sjuka

Kränkande att filma akut sjuka

”Är en döende patient en människa värd respekt och hänsyn? Eller är den sjuke bara en simpel vara att sälja...

Intervju med Midander-Lönnstipendiat

Intervju med Midander-Lönnstipendiat

I november 2013 delades det årliga Midander-Lönnstipendiet ut under högtidliga former. Stipendiet gick till tidigare Örebrostudenten Andres Acevedo för uppsatsen...

Tingsrätten: Fritt fram för filmning på sjukhus utan patients tillstånd – fallet överklagas till Svea hovrätt

Tingsrätten: Fritt fram för filmning på sjukhus utan patients tillstånd – fallet överklagas till Svea hovrätt

Uppsala tingsrätt slog idag fast att landstinget i Uppsala inte kan hållas ansvarigt för att en dödssjuk man filmades och...

Debattartikel idag: Vilket ansvar har landstinget när sekretessregler åsidosätts och människors privatliv kränks?

Debattartikel idag: Vilket ansvar har landstinget när sekretessregler åsidosätts och människors privatliv kränks?

  I dagens UNT skriver Centrum för rättvisas Clarence Crafoord om den unika dom som kommer på måndag från Uppsala tingsrätt...

Nytt yttrande från de boende i Folkesta: översiktsplanens äganderättsliga konsekvenser måste prövas

Nytt yttrande från de boende i Folkesta: översiktsplanens äganderättsliga konsekvenser måste prövas

Den 17 december lämnade Centrum för rättvisa, som ombud för ett tiotal familjer i Folkesta, in ett yttrande till Förvaltningsrätten...

Upp till kamp för individen

Upp till kamp för individen

»Med Centrum för rättvisa har Gunnar Strömmer skapat ett kraftfullt skydd för människor som hamnar i tvist med stat, kommuner...

Klockrent val av Årets svensk

Klockrent val av Årets svensk

Som grundare av Centrum för rättvisa har Gunnar Strömmer hjälpt många ”David” i deras kamp mot myndigheternas ”Goliat”. För detta...

När en döende patient blev ”bra tv”

När en döende patient blev ”bra tv”

I dag, måndag, inleds en unik rättegång mot Uppsala läns landsting. Kärande är anhöriga till en man som ovetande filmades...