Posts by Centrum för rättvisa

Vidjabor tar strid mot gatuavgiften

Vidjabor tar strid mot gatuavgiften

Monica Sandgren kan tvingas flytta när kommunen kräver att Vidjabor ska betala kommunens nya vägar i området. Nu vill stiftelsen...

Resningsstorm väntar domstolarna

Resningsstorm väntar domstolarna

En våg av resningsansökningar väntar i spåren efter HD-utslaget idag. Men det är bara några av konsekvenserna som dagens dom...

Skadestånd för miljoner efter HD:s dom

Skadestånd för miljoner efter HD:s dom

Staten kan tvingas betala tiotals miljoner kronor i skadestånd. Detta sedan HD stoppat dubbelbestraffning i skatteärenden. ”Det kan röra sig om...

akutmottagningen  ing 60, Akademiska sjukhuset

Smygfilmning i tingsrätten i dag

Den anhöriga familjen till patienten som smygfilmades på Akademiska sjukhuset fick ännu en gång möta landstinget i dag i Uppsala...

Debatt: Stoppa dubbla skattestraff

Debatt: Stoppa dubbla skattestraff

På tisdag samlas alla Högsta domstolens 16 justitieråd för att avgöra om Sverige bryter mot Europakonventionen i vissa skattemål. Det...

HD-bild

Enigt HD stoppar dubbelbestraffning

Den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte...

Miljonkrav mot Byggnads avvisas

Miljonkrav mot Byggnads avvisas

Företagaren kräver ersättning efter en blockad. Men enligt hovrätten kan Byggnads inte bli skadeståndskyldigt i det aktuella fallet. Företagaren siktar nu...

Hovrätten: Fackförbund kan inte bli skyldigt att betala skadestånd för brott mot Europakonventionen

Hovrätten: Fackförbund kan inte bli skyldigt att betala skadestånd för brott mot Europakonventionen

Kan så kallade privata rättssubjekt på den svenska arbetsmarknaden – till exempel ett fackförbund – bli skadeståndskyldigt enbart på grund...

Henrik Gustavsson hoppas på Högsta domstolen

Henrik Gustavsson hoppas på Högsta domstolen

Enligt Svea hovrätt kan fackförbund och arbetsgivarorganisationer som inskränker enskildas fri- och rättigheter enligt Europakonventionen inte bli skadeståndsskyldiga. Domen i...

Centrum för rättvisa fick rätt om tidsfrist mot landstinget

Centrum för rättvisa fick rätt om tidsfrist mot landstinget

Centrum för rättvisa har vunnit en delseger mot Uppsala läns landsting. När Centrum för rättvisa överklagade landstingets beslut om att...