Posts by Centrum för rättvisa

Alexandra Loyd ny administrativ chef på Centrum för rättvisa

Alexandra Loyd ny administrativ chef på Centrum för rättvisa

Efter genomförd tingsmeritering vid Stockholms tingsrätt är Alexandra Loyd tillbaka på Centrum för rättvisa i en ny befattning som administrativ chef.

Alexandra Loyd ny administrativ chef på Centrum för rättvisa

Alexandra Loyd ny administrativ chef på Centrum för rättvisa

Efter genomförd tingsmeritering vid Stockholms tingsrätt är Alexandra Loyd tillbaka på Centrum för rättvisa i en ny befattning som administrativ...

JURISTASSISTENT TILL CENTRUM FÖR RÄTTVISA

JURISTASSISTENT TILL CENTRUM FÖR RÄTTVISA

Vill du arbeta för att stärka individens fri- och rättigheter? Centrum för rättvisa söker en juristassistent till vårt kontor i...

Byggnads överklagar till hovrätten – kräver Henrik Gustavsson på tre miljoner kronor i rättegångskostnader

Byggnads överklagar till hovrätten – kräver Henrik Gustavsson på tre miljoner kronor i rättegångskostnader

För drygt tio år sedan krossades Henrik Gustavssons byggföretag av fackförbundet Byggnads genom en olaglig blockad. Den 8 december 2017...

Vinst för Allan Eliasson mot staten i Högsta domstolen!

Vinst för Allan Eliasson mot staten i Högsta domstolen!

​Allan Eliasson fråntogs medborgarskapet och gjordes därigenom statslös från 8 års ålder, i 23 års tid. Men när Allan ansökte om skadestånd ansåg staten att större delen av den 23 år långa kränkningen var preskriberad och att han inte kunde tillerkännas mer än 100 000 kronor. Idag slog HD fast att Allan ska tillerkännas 150 000 kronor och att ingen del av hans anspråk är preskriberat.

Vinst för Allan Eliasson mot staten i Högsta domstolen!

Vinst för Allan Eliasson mot staten i Högsta domstolen!

Allan Eliasson fråntogs felaktigt sitt svenska medborgarskap och gjordes därigenom statslös från 8 års ålder, i 23 års tid. Men...

Remissyttrande: Lagförslag om arbetskraftsinvandring bör göras om

Remissyttrande: Lagförslag om arbetskraftsinvandring bör göras om

Centrum för rättvisa har varit remissinstans för departementspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64). Centrum för...

Fredrik Bergman ny chef för Centrum för rättvisa

Fredrik Bergman ny chef för Centrum för rättvisa

Styrelsen för Centrum för rättvisa har utsett Fredrik Bergman till ny chef. Fredrik har sedan våren 2016 varit anställd som stiftelsens chefsjurist och har i den egenskapen varit ansvarig för stiftelsens rättsprocesser. Sedan november 2017 har Fredrik varit tillförordnad chef för verksamheten.


Fredrik Bergman ny chef för Centrum för rättvisa

Fredrik Bergman ny chef för Centrum för rättvisa

Styrelsen för Centrum för rättvisa har utsett Fredrik Bergman till ny chef. Fredrik har sedan våren 2016 varit anställd som...

Nytt studentprojekt på Centrum för rättvisa! #projekträttegång

Nytt studentprojekt på Centrum för rättvisa! #projekträttegång

Nu har du som läser på juristprogrammet chans att få en unik inblick i ett av Centrum för rättvisa mest...