Posts by Centrum för rättvisa

Tingsrätten: Fritt fram för filmning på sjukhus utan patients tillstånd – fallet överklagas till Svea hovrätt

Tingsrätten: Fritt fram för filmning på sjukhus utan patients tillstånd – fallet överklagas till Svea hovrätt

Uppsala tingsrätt slog idag fast att landstinget i Uppsala inte kan hållas ansvarigt för att en dödssjuk man filmades och...

Debattartikel idag: Vilket ansvar har landstinget när sekretessregler åsidosätts och människors privatliv kränks?

Debattartikel idag: Vilket ansvar har landstinget när sekretessregler åsidosätts och människors privatliv kränks?

  I dagens UNT skriver Centrum för rättvisas Clarence Crafoord om den unika dom som kommer på måndag från Uppsala tingsrätt...

Nytt yttrande från de boende i Folkesta: översiktsplanens äganderättsliga konsekvenser måste prövas

Nytt yttrande från de boende i Folkesta: översiktsplanens äganderättsliga konsekvenser måste prövas

Den 17 december lämnade Centrum för rättvisa, som ombud för ett tiotal familjer i Folkesta, in ett yttrande till Förvaltningsrätten...

Upp till kamp för individen

Upp till kamp för individen

»Med Centrum för rättvisa har Gunnar Strömmer skapat ett kraftfullt skydd för människor som hamnar i tvist med stat, kommuner...

Klockrent val av Årets svensk

Klockrent val av Årets svensk

Som grundare av Centrum för rättvisa har Gunnar Strömmer hjälpt många ”David” i deras kamp mot myndigheternas ”Goliat”. För detta...

När en döende patient blev ”bra tv”

När en döende patient blev ”bra tv”

I dag, måndag, inleds en unik rättegång mot Uppsala läns landsting. Kärande är anhöriga till en man som ovetande filmades...

”Jag fick se min pappas dödskamp på tv”

”Jag fick se min pappas dödskamp på tv”

– Jag fick se min pappas dödskamp på tv, tillsammans med hundratusentals andra. Det berättade dottern till den dödssjuke man...

Insamling för att driva sjukhusfilmningsfallet

Landstinget i Uppsala lät ett produktionsbolag filma en man för tv-serien ”Sjukhuset” när han låg för döden på Akademiska sjukhuset....

Årets svensk 2013 – Gunnar Strömmer

Årets svensk 2013 – Gunnar Strömmer

Nyhetsmagasinet Fokus och dess jury för ”Årets svensk” har beslutat att utmärkelsen i år ska tilldelas Centrum för rättvisas grundare...

Dom i sjukhusfilmningsmålet uppskjuten till den 23 december

Dom i sjukhusfilmningsmålet uppskjuten till den 23 december

En döende man filmades på Akademiska sjukhuset. Kort efter hans död fick hans anhöriga tillsammans med 350 000 andra tv-tittare...