Posts by Centrum för rättvisa

Skadestånd för miljoner efter HD:s dom

Skadestånd för miljoner efter HD:s dom

Staten kan tvingas betala tiotals miljoner kronor i skadestånd. Detta sedan HD stoppat dubbelbestraffning i skatteärenden. ”Det kan röra sig om...

Smygfilmning i tingsrätten i dag

Den anhöriga familjen till patienten som smygfilmades på Akademiska sjukhuset fick ännu en gång möta landstinget i dag i Uppsala...

Debatt: Stoppa dubbla skattestraff

Debatt: Stoppa dubbla skattestraff

På tisdag samlas alla Högsta domstolens 16 justitieråd för att avgöra om Sverige bryter mot Europakonventionen i vissa skattemål. Det...

Enigt HD stoppar dubbelbestraffning

Den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte...

Miljonkrav mot Byggnads avvisas

Miljonkrav mot Byggnads avvisas

Företagaren kräver ersättning efter en blockad. Men enligt hovrätten kan Byggnads inte bli skadeståndskyldigt i det aktuella fallet. Företagaren siktar nu...

Hovrätten: Fackförbund kan inte bli skyldigt att betala skadestånd för brott mot Europakonventionen

Hovrätten: Fackförbund kan inte bli skyldigt att betala skadestånd för brott mot Europakonventionen

Kan så kallade privata rättssubjekt på den svenska arbetsmarknaden – till exempel ett fackförbund – bli skadeståndskyldigt enbart på grund...

Henrik Gustavsson hoppas på Högsta domstolen

Henrik Gustavsson hoppas på Högsta domstolen

Enligt Svea hovrätt kan fackförbund och arbetsgivarorganisationer som inskränker enskildas fri- och rättigheter enligt Europakonventionen inte bli skadeståndsskyldiga. Domen i...

Centrum för rättvisa fick rätt om tidsfrist mot landstinget

Centrum för rättvisa fick rätt om tidsfrist mot landstinget

Centrum för rättvisa har vunnit en delseger mot Uppsala läns landsting. När Centrum för rättvisa överklagade landstingets beslut om att...

Lennart vann mot staten

Lennart vann mot staten

I 4,5 år låg byggtvisten i tingsrätten utan att något hände. Nu har Lennart Johansson från Vendelsö fått skadestånd av...

Ahlström-beslutet öppnade vägen för sommarjobb på sjukhus

Kammarrättsbeslutet som gav Martin Ahlström rätt har förbättrat chanserna för läkarstudenter utomlands att arbeta som underläkare i Sverige.  Det skriver...