Posts by Centrum för rättvisa

Debatt: Stoppa dubbla skattestraff

Debatt: Stoppa dubbla skattestraff

På tisdag samlas alla Högsta domstolens 16 justitieråd för att avgöra om Sverige bryter mot Europakonventionen i vissa skattemål. Det...

Enigt HD stoppar dubbelbestraffning

Den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte...

Miljonkrav mot Byggnads avvisas

Miljonkrav mot Byggnads avvisas

Företagaren kräver ersättning efter en blockad. Men enligt hovrätten kan Byggnads inte bli skadeståndskyldigt i det aktuella fallet. Företagaren siktar nu...

Hovrätten: Fackförbund kan inte bli skyldigt att betala skadestånd för brott mot Europakonventionen

Hovrätten: Fackförbund kan inte bli skyldigt att betala skadestånd för brott mot Europakonventionen

Kan så kallade privata rättssubjekt på den svenska arbetsmarknaden – till exempel ett fackförbund – bli skadeståndskyldigt enbart på grund...

Henrik Gustavsson hoppas på Högsta domstolen

Henrik Gustavsson hoppas på Högsta domstolen

Enligt Svea hovrätt kan fackförbund och arbetsgivarorganisationer som inskränker enskildas fri- och rättigheter enligt Europakonventionen inte bli skadeståndsskyldiga. Domen i...

Centrum för rättvisa fick rätt om tidsfrist mot landstinget

Centrum för rättvisa fick rätt om tidsfrist mot landstinget

Centrum för rättvisa har vunnit en delseger mot Uppsala läns landsting. När Centrum för rättvisa överklagade landstingets beslut om att...

Lennart vann mot staten

Lennart vann mot staten

I 4,5 år låg byggtvisten i tingsrätten utan att något hände. Nu har Lennart Johansson från Vendelsö fått skadestånd av...

Ahlström-beslutet öppnade vägen för sommarjobb på sjukhus

Kammarrättsbeslutet som gav Martin Ahlström rätt har förbättrat chanserna för läkarstudenter utomlands att arbeta som underläkare i Sverige.  Det skriver...

Översiktsplan i Bäckebro prövas inte i högsta instans

Carl-Olov och Monica Fredriksson lyckades inte stoppa översiktsplanen som berör deras hem i värmländska Bäckebron. Nu fortsätter kampen mot detaljplanen...

Polishögskolan och andra fall diskuterades på Diskrimineringsdagen

Den årliga Diskrimineringsdagen arrangerades i går på Stockholms universitet med juristen Anna Rogalska Hedlund på Centrum för rättvisa som en...