Posts by Centrum för rättvisa

Ny muntlig förberedelse i sjukhusfallet

Fallet med den smygfilmade patienten på Akademiska sjukhuset i Uppsala går nu in i en ny fas.  Sedan huvudförhandlingen som...

Paneldebatt om domstolen som arena i dag

Paneldebatt om domstolen som arena i dag

Domstolen som arena. Under den rubriken arrangeras en paneldebatt på Uppsalajuristernas alumnidag på Uppsala universitet på onsdagseftermiddagen. Medverkar gör bland...

Södertörns tingsrätt läxar upp Stockholms tingsrätt – utdömer skadestånd för fyraårig tvist

Södertörns tingsrätt läxar upp Stockholms tingsrätt – utdömer skadestånd för fyraårig tvist

Tvisten mellan Lennart Johansson och ett byggbolag tog fyra år i Stockholms tingsrätt. En ”fördröjning på grund av orsaker som...

Rätt till skadestånd efter över fyra års väntan

Över fyra års väntan i samband med en byggtvist i tingsrätten ger äntligen Lennart Johansson plåster på såren.  Södertörns tingsrätt...

Kammarrätten avslår krögares överklagande

Kammarrätten avslår krögares överklagande

Socialnämnden i Helsingborgs tillsynsavgifter för serveringstillstånd är inte för höga, det slår kammarrätten i Göteborg fast. För hög avgift och...

Krögare förlorade om tillsynsavgift

Krögare förlorade om tillsynsavgift

Det blev förlust i kammarrätten för krögaren Torbjörn Lagmark i Helsingborg. 16 500 kronor för två tillsynsbesök är rimligt, anser...

Trädgårdsanläggarna siktar på högre instans

Helsingborgs tingsrätt slår fast att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer intar en speciell ställning på den svenska arbetsmarknaden. Men domstolen vill inte...

”En besvikelse”

”En besvikelse”

Trädgårdsanläggare förlorade unik rättegång Trädgårdsanläggare som betalat fackavgift utan att vara medlemmar kan inte få skadestånd med stöd av EU-rätten. Det...

Slumpmässiga gatukostnader

Slumpmässiga gatukostnader

Äganderätten är central i den svenska historieskrivningen: Från 1840-
talets bönder i Karl-Oskars och Kristinas plågade bygder, till dagens politiska debatt om...

56 000 kronor i timmen godkänd taxa för alkoholtillsyn

Helsingborgs stad kan fortsätta kräva in tiotusentals kronor av krögarna Torbjörn Lagmark (bilden) och Per Dahlberg för alkohoholtillsyn. Kammarrätten anser...