Posts by Centrum för rättvisa

Crafoord pläderade i Europadomstolen idag

I dag ställdes svenska staten inför Europadomstolen mot kvinnan som bara var 14 år när hennes styvpappa smygfilmade henne i...

Ska bokstavstolkning avgöra polispreskription?

Ska bokstavstolkning avgöra polispreskription?

Tingsrätten valde att tolka diskrimineringslagen bokstavligt när frågan om preskription för de sökande till Polishögskolan avgjordes. Inför det kommande avgörandet...

Han får upp sitt fall i HD – ska pröva om staten ska betala skadestånd för grundlagsbrott mot enskild

Han får upp sitt fall i HD – ska pröva om staten ska betala skadestånd för grundlagsbrott mot enskild

Högsta domstolen tar upp tvistemålet där Blake Pettersson har begärt skadestånd från staten för ett redan konstaterat grundlagsbrott där han...

Indraget medborgarskap fall för HD

Indraget medborgarskap fall för HD

En 28-årig man fick sitt svenska medborgarskap indraget när det visade sig att den man han vuxit upp med inte...

Högsta domstolen prövar brott mot regeringsformen

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i målet mellan Blake Pettersson med Centrum för rättvisa som ombud och svenska staten. Därmed...

Clarence Crafoord analyserar banbrytande HD-dom

Clarence Crafoord analyserar banbrytande HD-dom

Med denna inställning från en nationell domstol, att ta över ledartröjan i fråga om uttolkningen av Europakonventionen och i fråga om...

HD nationaliserar Europakonventionen och ger en ny arbetsordning till alla domare

HD nationaliserar Europakonventionen och ger en ny arbetsordning till alla domare

En av 2012 års allra sista domar från Högsta domstolen, mål nr B 1982-11, blev banbrytande på flera sätt. Högsta domstolen...

Centrum för rättvisa populär arbetsgivare

Centrum för rättvisa populär arbetsgivare

Centrum för rättvisa är en av de populäraste juristarbetsplatserna i Sverige. UD och domstolarna ligger i topp men arbetsgivare som...

De anhöriga yttrar sig i målet om sjukhusfilmning

De anhöriga yttrar sig i målet om sjukhusfilmning

Sedan huvudförhandlingen mellan anhöriga till en patient som smygfilmades på Akademiska sjukhuset och landstinget i Uppsala som skulle ha ägt...

Grannar förlorade strid om gatukostnader

Grannar förlorade strid om gatukostnader

Första ronden i kampen om gatukostnaderna för de boende i Hultet södra är avgjord till kommunens fördel. Länsstyrelsen beslutar att...