Posts by Centrum för rättvisa

Temperaturen stiger inför juiceprövning i HD

Temperaturen stiger inför juiceprövning i HD

Högsta domstolen ställer flera frågor till Centrum för rättvisa och Justitiekanslern med anledning av den stundande prövningen av Kezban-målet. Frågorna...

Ingen mer AT-tjänst för Felix Warren

Ingen mer AT-tjänst för Felix Warren

Felix Warren behöver aldrig mer göra AT-tjänst. Socialstyrelsen ger upp och överklagar inte domen i förvaltningsrätten som stoppade kravet på...

Folkesta 4

Långtgående ingrepp i Folkesta

”Sammantaget står därför kommunens långtgående ingrepp i de boendes äganderätt och rätt till skydd för privatliv, familjeliv och hem inte...

Definitivt stopp för containerterminal

Definitivt stopp för containerterminal

Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans i detaljplaneärenden, har beslutat att inte ta upp ärendet om jäv i samband...

Definitivt nej till containerterminalen

Definitivt nej till containerterminalen

Mark- och miljööverdomstolen tar som sista instans inte upp ärendet rörande containerterminalen i Insjön. Det betyder att det var jäv...

Nohren

Definitivt stopp för containerterminal i Insjön efter domstolsbeslut

Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans i detaljplaneärenden, har beslutat att inte ta upp ärendet om jäv i samband...

AT-läkare fick rätt mot Socialstyrelsen

AT-läkare fick rätt mot Socialstyrelsen

AT-läkaren Felix Warren har fått rätt mot Socialstyrelsen och ska få sin läkarlegitimation, efter en dom i förvaltningsrätten.  Spontant är...

Daniel Ståhl

Hovrätten prövar polispreskription

Ska preskription hindra Daniel Ståhl och de övriga tre sökande som stämt Rikspolisstyrelsen för diskriminering från att åberopa alla steg...

warren 4

Felix Warren vann mot Socialstyrelsen och får läkarlegitimation

Felix Warren får äntligen sin läkarlegitimation efter en dom i förvaltningsrätten i dag. Socialstyrelsen nekade honom legitimation och krävde att...

Gatukostnadernas öde kan avgöras

Gatukostnadernas öde kan avgöras

Överklagandet av gatukostnaderna i Öjersjö kan bli principiellt avgörande för Partille kommuns möjligheter att ta ut höga avgifter från befintliga...