Posts by Centrum för rättvisa

Ett grovt dubbelfel i landstingets tv4-avtal

Ett grovt dubbelfel i landstingets tv4-avtal

Landstingets avtal med TV4 om inspelningen för programmet ”112 – på liv och död” var ett felsteg av både landstinget...

Sjukhus-tv anmäls till JO

Sjukhus-tv anmäls till JO

Den ideella stiftelsen Centrum för rättvisa, CFR, har anmält tolv landsting till Justitieombudsmannen, JO, för de avtal de ingått med...

Patienter går före reklam

Patienter går före reklam

Att anlända till ett akutsjukhus med en svårt sjuk anhörig är att i ett tillstånd av inre kaos också försöka vara...

Sjukvårdssanktionerad integritetskränkning

Sjukvårdssanktionerad integritetskränkning

Hela tolv landsting och regioner JO-anmäls efter det uppdagats att man tecknat avtal med produktionsbolag som bryter mot rådande lag....

Regionen bör kolla akut-tv

Regionen bör kolla akut-tv

Varför bry sig om lagen när man har en lukrativ programidé? Så tycks såväl personal inom Västra Götaland, med flera...

Får man krisa i fred?

Får man krisa i fred?

Utbudet av sjukhus-, polis-, brandkårs- och ambulans-tv har exploderat på senare år. Jag gissar att ”Cops” är den dramaturgiska förebilden...

Dokusåpa och dubbelmoral

Dokusåpa och dubbelmoral

Sällan är man så utsatt och sårbar som när man tvingas uppsöka sjukhus. Oavsett om man är där som patient...

Tumma inte på sekretessen

Tumma inte på sekretessen

Hänsyn till integriteten inom sjukvården och socialtjänsten måste förbättras. Flera upprörande exempel på nonchalans mot patienter och klienter har avslöjats....

Medan kameran rullar

Medan kameran rullar

Hur nära kan någon få gå? Tv-program med dokument­ärt innehåll från vårdens vardag finns i flera former i flera kanaler....

Åtal hotar för sjukhusserier

Åtal hotar för sjukhusserier

Socialstyrelsen kommer att åtalsanmäla alla landsting som inte respekterar patienternas sekretess i samband med tv-inspelningar. På tv kan vi se...