Posts by Centrum för rättvisa

Felix Warren

Socialstyrelsens nya praxis tvingar Felix Warren göra om AT-tjänstgöring

Gång på gång lät Socialstyrelsen läkare göra AT-tjänstgöring utan att vara riktigt klara med sin examen. Men när lagstiftningen ändrades...

Gatuköksägare fortsätter tvisten med Skövde kommun

Gatuköksägare fortsätter tvisten med Skövde kommun

Nu överklagar före detta gatuköksägare Mikael Andersson från Mariestad domen i tingsrätten, som slog fast att Skövde kommun inte gjorde...

”Nonsens att skattebetalarna står för Byggnads blockad”

”Nonsens att skattebetalarna står för Byggnads blockad”

REPLIK. Att Centrum för rättvisa förfar med rena sakfel i sin debattartikel i Lag och Avtal nr 8 är beklagligt....

gatukok

Jäv i gatuköksmålet?

Rådmannen i tingsrätten hade redan innan bevisningen togs upp och den rättsliga argumentationen framförts bestämt sig för att gå på kommunens linje. Därför...

Makarna Johansson

Tveksamma gatukostnader och oklara grunder för marköverföring i Partille

Kommunen har inte redogjort för på vilken rättslig grund den anser sig ha rätt att ianspråkta makarna Rolf och Regina...

”Cirkelresonemang när hovrätten inte beviljar skadestånd för ostridig grundlagskränkning”

”Cirkelresonemang när hovrätten inte beviljar skadestånd för ostridig grundlagskränkning”

I april 2012 fastslog Högsta domstolen att rättighetskränkningar är skadeståndsgrundande enligt svensk rätt. Men innebörden av en färsk dom från Svea hovrätt...

Blake Pettersson-domen kan ge allvarlig brist i skyddet för fri- och rättigheter

Blake Pettersson-domen kan ge allvarlig brist i skyddet för fri- och rättigheter

Om detta domslut skulle stå sig uppstår en mycket märklig lucka och en allvarlig brist i skyddet för fri- och rättigheter...

Leksands kommun överklagar jävs-domen

Leksands kommun överklagar jävs-domen

Leksands kommun överklagar domen som stoppar detaljplanen i Insjön på grund av den jävige stadsarkitekten. Kommunen led ett svårt nederlag...

Kommunen överklagar

Kommunen överklagar

Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har sagt att planerna för utökning av containerterminalen i Insjön bygger på jäv. Sista dagen...

Blake utanför rättssalen

Ersättning för förlorat medborgarskap överklagas till HD

Centrum för rättvisa kan redan nu berätta att Blake Petterson överklagar hovrättsdomen som förvägrar honom rätten till ersättning trots att...