Posts by Centrum för rättvisa

Lennart 3

JK skyller långsam handläggning på Lennart Johansson

Justitiekanslern vill slå fast en praxis som skulle göra det svårare för enskilda att få skadestånd för långsam handläggning i...

Kioskägare förlorade avgiftsstrid

Kioskägare förlorade avgiftsstrid

Skövde kommun behöver inte betala tillbaka några kontrollavgifter till korvkioskägaren Mikael Andersson. Han hade krävt tillbaka pengar för utebliven livsmedelskontroll....

Rapport om livsmedelskontroller

Livsmedelsverket larmar om kontrollavgifter utan kontroller

Många livsmedelsföretag får inte den kontroll de betalar för. Det slår Livsmedelsverket fast med anledning av en färsk rapport om livsmedelskontroller...

Daniel Ståhl

Talan inte preskriberad i Polishögskolemålet

Daniel Ståhl (bilden) och tre andra sökande till Polishögskolan som anser sig diskriminerade vid antagningen har alltjämt chansen att få...

Inspektionsavgifter utan inspektion är olaglig skatt – gatuköksägare stämde kommunen

Inspektionsavgifter utan inspektion är olaglig skatt – gatuköksägare stämde kommunen

Att ta ut kommunala avgifter för inspektioner som aldrig genomförs är att betrakta som olaglig skatt. Det slår tingsrätten fast...

Jävig stadsarkitekt arbetade som konsult – domstol underkänner hela detaljplanen

Jävig stadsarkitekt arbetade som konsult – domstol underkänner hela detaljplanen

Den biträdande stadsarkitekten arbetade även som konsult åt det bolag som ville få till en ändring av detaljplanen. Mark- och...

Korvgubben överklagar ”märklig dom”

Korvgubben överklagar ”märklig dom”

Tingsrätten. Korvgubben förlorade tvisten med Skövde kommun, men redan har Centrum för rättvisa beslutat sig för att överklaga vad som beskrivs...

gatukok

Första tingsrättsdomen om återbetalning av livsmedelsavgifter

I den första domen i sitt slag slår Skaraborgs tingsrätt fast att avgifter som kommuner tar ut för att inspektera...

Rekordtid för beslut om jäv

Rekordtid för beslut om jäv

– Nu måste väl Leksands kommun förstå att de ska lämna de boende i Åhlbyn ifred! Det säger Clarence Craaford från...

Visst var det jäv

Visst var det jäv

Fastighetsägarna i Ål-byn, närmaste grannar med containerterminalen vid Bergkvist Insjön vann även i Mark- och miljödomstolen. Det var jäv att...