Posts by Centrum för rättvisa

Patienterna är inte till salu som underhållning, Svenska Dagbladet, 2013-01-29

Patienterna är inte till salu som underhållning, Svenska Dagbladet, 2013-01-29

En cancersjuk man kämpar för sitt liv på lasarettet.Vårdpersonalen gör vad den kan, men läget är utsiktslöst. Efter två dagar dör...

Sjukhus-tv är sjukt

Sjukhus-tv är sjukt

TV-tablåerna lider knappast brist på så kallade arbetsmiljöskildringar inom 112-sektorn. Är det inte livet – eller döden – på en akutmottagning...

Rättssäkerhet: Jurister i rättvisans tjänst

Rättssäkerhet: Jurister i rättvisans tjänst

Att hälften av Sveriges landsting skrivit avtal som ger tv-team rätt att filma patienterna, och sedan kabla ut deras svåra...

Landstinget JO-anmäls för tv-inspelning

Landstinget JO-anmäls för tv-inspelning

Nu JO-anmäls landstinget i Blekinge för brott mot sekretessen och kränkning av människors privatliv i samband med inspelningen av tv-serien...

Landstinget JO-anmäls efter tv-inspelningar

Landstinget JO-anmäls efter tv-inspelningar

Det avtal som landstinget skrev inför inspelningarna av tv-serien Sjukhuset på US i Linköping var olagligt. Det menar Centrum för...

Landstinget Västmanland anmäls för inspelningar

Landstinget Västmanland anmäls för inspelningar

Västmanlands landsting anmäls till Justitieombudsmannen, JO, för att man låter tv-bolag filma på sjukhuset. Det är inspelningen av tv-serien ”En unge i...

Region Skåne anmäls för filmningar

Region Skåne anmäls för filmningar

Region Skåne och elva andra regioner och landsting anmäls i dag till Justitieombudsmannen, JO, för att man låter tevebolag spela...

Landstinget i Uppsala JO-anmält för kränkning

Landstinget i Uppsala JO-anmält för kränkning

Centrum för rättvisa har anmält tolv landsting, bland annat Uppsala till Justitieombudsmannen, JO. De menar att sjukvårdspatienters rättigheter har kränkts när...

Landsting anmäls för sjukhus-tv

Landsting anmäls för sjukhus-tv

Centrum för rättvisa JO-anmäler tolv landsting. Organisationen anser att patienters rättigheter kränks när vårduppgifter lämnas ut i tv-program. ”Detta sker ofta...

Landsting JO-anmäls för tv-inspelningar

Landsting JO-anmäls för tv-inspelningar

Tolv landsting anmäls i dag till Justitieombudsmannen, JO, för att man låter tevebolag spela in material på sjukhus, olycksplatser och...