Posts by Centrum för rättvisa

Intervju i SvD om Centrum för rättvisas tio år

Intervju i SvD om Centrum för rättvisas tio år

För den som vill veta vad Centrum för rättvisa åstadkommit under sina tio år gör P J Anders Linder en...

Orimligt tvinga enskilda betala nya vägar

Orimligt tvinga enskilda betala nya vägar

I knappt 40 av Sveriges 290 kommuner, bland annat Göteborg, Partille och Stenungsund, kan enskilda fastighetsägare tvingas betala hundratusentals kronor...

Centrum för rättvisa debatterar gatukostnader i GP

Centrum för rättvisa debatterar gatukostnader i GP

Att kommuner skickar fakturor till enskilda medborgare på flera hundra tusen kronor för kommunala vägar, eller vägar som kommersiella aktörer...

Temperaturen stiger inför juiceprövning i HD

Temperaturen stiger inför juiceprövning i HD

Högsta domstolen ställer flera frågor till Centrum för rättvisa och Justitiekanslern med anledning av den stundande prövningen av Kezban-målet. Frågorna...

Ingen mer AT-tjänst för Felix Warren

Ingen mer AT-tjänst för Felix Warren

Felix Warren behöver aldrig mer göra AT-tjänst. Socialstyrelsen ger upp och överklagar inte domen i förvaltningsrätten som stoppade kravet på...

Långtgående ingrepp i Folkesta

”Sammantaget står därför kommunens långtgående ingrepp i de boendes äganderätt och rätt till skydd för privatliv, familjeliv och hem inte...

Definitivt stopp för containerterminal

Definitivt stopp för containerterminal

Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans i detaljplaneärenden, har beslutat att inte ta upp ärendet om jäv i samband...

Definitivt nej till containerterminalen

Definitivt nej till containerterminalen

Mark- och miljööverdomstolen tar som sista instans inte upp ärendet rörande containerterminalen i Insjön. Det betyder att det var jäv...

Definitivt stopp för containerterminal i Insjön efter domstolsbeslut

Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans i detaljplaneärenden, har beslutat att inte ta upp ärendet om jäv i samband...

AT-läkare fick rätt mot Socialstyrelsen

AT-läkare fick rätt mot Socialstyrelsen

AT-läkaren Felix Warren har fått rätt mot Socialstyrelsen och ska få sin läkarlegitimation, efter en dom i förvaltningsrätten.  Spontant är...