Posts by Centrum för rättvisa

Definitivt nej till containerterminalen

Definitivt nej till containerterminalen

Mark- och miljööverdomstolen tar som sista instans inte upp ärendet rörande containerterminalen i Insjön. Det betyder att det var jäv...

Definitivt stopp för containerterminal i Insjön efter domstolsbeslut

Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans i detaljplaneärenden, har beslutat att inte ta upp ärendet om jäv i samband...

AT-läkare fick rätt mot Socialstyrelsen

AT-läkare fick rätt mot Socialstyrelsen

AT-läkaren Felix Warren har fått rätt mot Socialstyrelsen och ska få sin läkarlegitimation, efter en dom i förvaltningsrätten.  Spontant är...

Hovrätten prövar polispreskription

Ska preskription hindra Daniel Ståhl och de övriga tre sökande som stämt Rikspolisstyrelsen för diskriminering från att åberopa alla steg...

Felix Warren vann mot Socialstyrelsen och får läkarlegitimation

Felix Warren får äntligen sin läkarlegitimation efter en dom i förvaltningsrätten i dag. Socialstyrelsen nekade honom legitimation och krävde att...

Gatukostnadernas öde kan avgöras

Gatukostnadernas öde kan avgöras

Överklagandet av gatukostnaderna i Öjersjö kan bli principiellt avgörande för Partille kommuns möjligheter att ta ut höga avgifter från befintliga...

Gustavsson-fallet analyseras i Juridisk Publikation

Nu uppmärksammas Gustavsson-fallet i tidskriften Juridisk Publikation. Clarence Crafoord och Sebastian Scheiman från Centrum för rättvisa skriver om fallet som...

Därför borde HD pröva mål om skadestånd för grundlagsbrott

I dag lämnade Centrum för rättvisa in överklagandet till Högsta domstolen i målet om skadestånd för Blake Petterssons förlorade medborgarskap....

Kampviljan fortsatt stark i Folkesta

Ett 20-tal boende i Folkesta vill fortsätta kampen för att bo kvar i området. I går mötte de ombudet från...

Polisens taxa kostar klubbarna miljoner

Polisens taxa kostar klubbarna miljoner

920 kronor i timmen för en polis. Så mycket får idrottsklubbarna betala under en match. Polisens nya prislista tär på...