Posts by Centrum för rättvisa

Se Furas föreläsning här i webb-tv

–       Raden av domar som handlar om rätten i Sverige att begära skadestånd direkt i svensk domstol är intressanta och...

Uppsats om bevisprövning gav Midander – Lönnstipendium

Erik Thilén får årets Midander – Lönnstipendium för sin uppsats om bevisning i brottmål åtkommen genom integritetskänsliga åtgärder. Motiveringen lyder:...

Juriststudenter på besök

Ett 20-tal juriststudenter från Handelshögskolan i Göteborg besökte idag Centrum för rättvisas kontor i Stockholm. Det här besöket har blivit...

Felix Warren mot Socialstyrelsen

Fel av Socialstyrelsen tvinga Felix göra om sin läkartjänstgöring  Felix Warren tvingades börja om med hela sin AT-tjänstgöring. Orsak: Han...

Socialstyrelsens nya praxis tvingar Felix Warren göra om AT-tjänstgöring

Gång på gång lät Socialstyrelsen läkare göra AT-tjänstgöring utan att vara riktigt klara med sin examen. Men när lagstiftningen ändrades...

Gatuköksägare fortsätter tvisten med Skövde kommun

Gatuköksägare fortsätter tvisten med Skövde kommun

Nu överklagar före detta gatuköksägare Mikael Andersson från Mariestad domen i tingsrätten, som slog fast att Skövde kommun inte gjorde...

”Nonsens att skattebetalarna står för Byggnads blockad”

”Nonsens att skattebetalarna står för Byggnads blockad”

REPLIK. Att Centrum för rättvisa förfar med rena sakfel i sin debattartikel i Lag och Avtal nr 8 är beklagligt....

Jäv i gatuköksmålet?

Rådmannen i tingsrätten hade redan innan bevisningen togs upp och den rättsliga argumentationen framförts bestämt sig för att gå på kommunens linje. Därför...

Tveksamma gatukostnader och oklara grunder för marköverföring i Partille

Kommunen har inte redogjort för på vilken rättslig grund den anser sig ha rätt att ianspråkta makarna Rolf och Regina...

”Cirkelresonemang när hovrätten inte beviljar skadestånd för ostridig grundlagskränkning”

”Cirkelresonemang när hovrätten inte beviljar skadestånd för ostridig grundlagskränkning”

I april 2012 fastslog Högsta domstolen att rättighetskränkningar är skadeståndsgrundande enligt svensk rätt. Men innebörden av en färsk dom från Svea hovrätt...