Posts by Centrum för rättvisa

Tveksamma gatukostnader och oklara grunder för marköverföring i Partille

Kommunen har inte redogjort för på vilken rättslig grund den anser sig ha rätt att ianspråkta makarna Rolf och Regina...

”Cirkelresonemang när hovrätten inte beviljar skadestånd för ostridig grundlagskränkning”

”Cirkelresonemang när hovrätten inte beviljar skadestånd för ostridig grundlagskränkning”

I april 2012 fastslog Högsta domstolen att rättighetskränkningar är skadeståndsgrundande enligt svensk rätt. Men innebörden av en färsk dom från Svea hovrätt...

Blake Pettersson-domen kan ge allvarlig brist i skyddet för fri- och rättigheter

Blake Pettersson-domen kan ge allvarlig brist i skyddet för fri- och rättigheter

Om detta domslut skulle stå sig uppstår en mycket märklig lucka och en allvarlig brist i skyddet för fri- och rättigheter...

Leksands kommun överklagar jävs-domen

Leksands kommun överklagar jävs-domen

Leksands kommun överklagar domen som stoppar detaljplanen i Insjön på grund av den jävige stadsarkitekten. Kommunen led ett svårt nederlag...

Kommunen överklagar

Kommunen överklagar

Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen har sagt att planerna för utökning av containerterminalen i Insjön bygger på jäv. Sista dagen...

Ersättning för förlorat medborgarskap överklagas till HD

Centrum för rättvisa kan redan nu berätta att Blake Petterson överklagar hovrättsdomen som förvägrar honom rätten till ersättning trots att...

JK skyller långsam handläggning på Lennart Johansson

Justitiekanslern vill slå fast en praxis som skulle göra det svårare för enskilda att få skadestånd för långsam handläggning i...

Kioskägare förlorade avgiftsstrid

Kioskägare förlorade avgiftsstrid

Skövde kommun behöver inte betala tillbaka några kontrollavgifter till korvkioskägaren Mikael Andersson. Han hade krävt tillbaka pengar för utebliven livsmedelskontroll....

Livsmedelsverket larmar om kontrollavgifter utan kontroller

Många livsmedelsföretag får inte den kontroll de betalar för. Det slår Livsmedelsverket fast med anledning av en färsk rapport om livsmedelskontroller...

Talan inte preskriberad i Polishögskolemålet

Daniel Ståhl (bilden) och tre andra sökande till Polishögskolan som anser sig diskriminerade vid antagningen har alltjämt chansen att få...