Posts by Centrum för rättvisa

Johan Munck intervjuas om dubbelbestraffningen på fri- och rättighetsinternatet

Johan Munck intervjuas om dubbelbestraffningen på fri- och rättighetsinternatet

–       Det är tänkbart att Sverige fälls för dubbelbestraffning men det är inte säkert. Det sa Johan Munck, tidigare ordförande...

Äganderätten inte självklar

Äganderätten inte självklar

Äganderättens ställning i Sverige är inte självklar. Fredrik Bergman och Karolina Löf föreläste på Centrum för rättvisas fri- och rättighetsinternat...

Därför väljer studenterna fri- och rättighetsinternatet

Därför väljer studenterna fri- och rättighetsinternatet

Först fick de en grundlig genomgång av Europarätten. Därefter diskuterade de heta fall som drivs av Centrum för rättvisa. Medverkade...

Gatukök stämmer kommun för uteblivna kontroller – tingsrätten behörig att pröva fallet trots invändning

Gatukök stämmer kommun för uteblivna kontroller – tingsrätten behörig att pröva fallet trots invändning

Enligt gatukökets ägare har kommunen inte utfört de livsmedelskontroller av hans verksamhet som lagen föreskriver. Därför kräver han att kommunen...

Mårten Schultz föreläste på sommarinternatet

Mårten Schultz föreläste på sommarinternatet

Professor Mårten Schultz tror att antalet skadeståndsfall som rör Europakonventionen kommer att öka i de svenska domstolarna eftersom Europadomstolen är...

Gatukök stämmer kommunen för uteblivna kontroller – tingsrätten behörig att pröva fallet trots invändning

Gatukök stämmer kommunen för uteblivna kontroller – tingsrätten behörig att pröva fallet trots invändning

Enligt gatukökets ägare har kommunen inte utfört de livsmedelskontroller av hans verksamhet som lagen föreskriver. Därför kräver han att kommunen...

Gatukök vann i val av domstol

Gatukök vann i val av domstol

Skövde kommun ville förlägga processen rörande Mikael Anderssons Gatukök till förvaltningsrätten. Men tingsrätten i Skövde säger nej. Därmed får Mikael...

Kommunen förlorade första korvkioskslaget

Kommunen förlorade första korvkioskslaget

Kommunen förlorade första slaget. Gatuköksägaren Mikael Andersson har rätt att få sin sak prövad, säger tingsrätten. Nu väntar rättegång. Striden handlar...

Centrum för rättvisa får ny hemsida

Centrum för rättvisa får ny hemsida

Centrum för rättvisa har förändrat hemsidan under sommaren. Den har nu lagts över i Word Press och fått en delvis...

Jäv stoppar tvångsflytt – husägare får bo kvar

Jäv stoppar tvångsflytt – husägare får bo kvar

Det blir ingen tvångsflytt för de boende i Insjön som hotades av att få sina hem tvångsinlösta för att Bergkvists...