Posts by Centrum för rättvisa

Korvgubben överklagar ”märklig dom”

Korvgubben överklagar ”märklig dom”

Tingsrätten. Korvgubben förlorade tvisten med Skövde kommun, men redan har Centrum för rättvisa beslutat sig för att överklaga vad som beskrivs...

Första tingsrättsdomen om återbetalning av livsmedelsavgifter

I den första domen i sitt slag slår Skaraborgs tingsrätt fast att avgifter som kommuner tar ut för att inspektera...

Rekordtid för beslut om jäv

Rekordtid för beslut om jäv

– Nu måste väl Leksands kommun förstå att de ska lämna de boende i Åhlbyn ifred! Det säger Clarence Craaford från...

Visst var det jäv

Visst var det jäv

Fastighetsägarna i Ål-byn, närmaste grannar med containerterminalen vid Bergkvist Insjön vann även i Mark- och miljödomstolen. Det var jäv att...

Jävig arkitekt fällde detaljplan igen

De boende i Insjön kan andas ut för den här gången. Nu säger också mark- och miljödomstolen nej till detaljplanen...

Centrum för rättvisa fick frågor om karriärval

Centrum för rättvisa fick frågor om karriärval

Advokatbyrå, revisionsbyrå eller statlig myndighet? Eller Centrum för rättvisa? Juriststudenterna på Stockholms universitet mötte dem alla i ett panelsamtal i...

Test årsredovisning

Test årsredovisning

Årsredovisning

Protester i Partille hjälpte inte – nu börjar den juridiska kampen

Fastighetsägarna var på plats med plakat som visade vilka belopp de skulle betala för nya gator i deras villaområde. Men...

Tingsrätten ger grundlagen en funktion som enbart syftar till att skänka legitimitet åt systemet

Tingsrätten ger grundlagen en funktion som enbart syftar till att skänka legitimitet åt systemet

I Svea hovrätt avslutades förra veckan huvudförhandlingen i ett tvistemål mellan å ena sidan Konungariket Sverige och å andra sidan den...

Ödesdag i Partille

I dag fattar kommunfullmäktige i Partille beslutet som i värsta fall kan tvinga Rolf Johansson och hans grannar att flytta. ...