Posts by Centrum för rättvisa

Henrik Gustavsson nekas skadestånd för olaglig blockad – domen överklagas

Fackförbund och arbetsgivareorganisationer kan riskfritt begå övertramp mot arbetsgivares och arbetstagares grundläggande rättigheter. Detta enligt en dom från Stockholms tingsrätt...

Insjöbor får rätt – det blir inget bygge

Insjöbor får rätt – det blir inget bygge

De Insjöbor som i flera år kämpat för att stoppa Leksands kommuns utbyggnad av en containerterminal till det privata företaget...

Jäv stoppar detaljplanen för Insjön

Stadsarkitekten som tog fram detaljplanen för Insjön i leksands kommun var jävig eftersom han samtidigt var konsult hos det sågverk...

Martin Ahlström mot Socialstyrelsen

Martin Ahlström mot Socialstyrelsen

Läkarstuderande Martin Ahlström nekades sommarjobb men vann ändå Martin Ahlström får inte sommarjobba som läkare i Sverige trots att han...

Nyhetsbrevet ute

Nu har vårt nyhetsbrev kommit ut. Det är en halvårsberättelse späckad med nyheter från en spännande vår. Flera framgångar i...

Krögare vann mot Helsingborgs kommun

Krögare vann mot Helsingborgs kommun

Hur kan en livsmedelsinspektion som bara tar en halvtimme att genomföra kosta tusentals kronor? Orimligt, tyckte krögaren Torbjörn Lagmark och...

Intensiv debatt på internat för juridikstudenter

Denna vecka genomförs Centrum för rättvisas årliga internat om fri- och rättigheter. I fyra dagar diskuterar 30 juridikstudenter från hela...

Anhöriga ifrågasätter landstingets försvar av smygfilmning

Landstinget i Uppsala anser att de anhöriga till den döende patienten som filmades i sjukhussängen och visades upp i tv...

Beslut om översiktsplan i Sunne lagligt

Laglighetsprövningen av översiktsplanen över Sunne är klar. Förvaltningsrätten avslår överklagandet av paret Fredriksson vars hem hotas av ett sågverks framtidsplaner....

Clarence Crafoord

Clarence Crafoord skriver om Generaladvokaten och dubbelbestraffningen

 ”Innebörden av Europakonventionen, som ju också är svensk lag, är alltså enligt EU-domstolens generaladvokat ett mycket klart rött ljus för...