Posts by Centrum för rättvisa

Centrum för rättvisa föreläste om färska HD-domar

HD-domarna om långsam handläggning som Centrum för rättvisa drivit röner stort intresse. I går kom ett 60-tal personer till Mannheimer...

”Tar upp kampen mot kommunen”, Partille Tidning

”Tar upp kampen mot kommunen”, Partille Tidning

Öjersjöbon Rolf Johansson får hjälp av en stiftelse i kampen mot kommunens höga gatukostnader. – Vi vill få till stånd...

Nytt fall om långsam handläggning

Nytt fall om långsam handläggning

I över fyra år väntade Lennart Johansson på en prövning i tingsrätten av den viktiga tvisten med företaget som renoverade...

”Lång väntan på att få komma till domstol”, Sveriges Radios Ekonyheter

”Lång väntan på att få komma till domstol”, Sveriges Radios Ekonyheter

Många får vänta länge på att få sitt fall prövat i domstol och det får allvarliga konsekvenser. När körskoleägaren Greger...

”Långa väntetider i svenska domstolar”, Sveriges Radio P1 Morgon

”Långa väntetider i svenska domstolar”, Sveriges Radio P1 Morgon

Många domstolar klarar inte regeringens tidsgränser. Förra året misslyckades hälften av landets tingsrätter att nå kravet att klara de flesta...

Radiodebatt mellan Clarence Crafoord och Barbro Thorblad

I morse möttes Clarence Crafoord och Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad i en radioduell om domstolarnas handläggningstider. Orsaken var Ekots avslöjande...

Lennart Johansson mot staten

Lennart Johansson mot staten

Han fick 10 000 för över fyra års väntan Har en person som tvingats vänta i över fyra år på...

Räddningstjänster besökte Centrum för rättvisa

En grupp inom räddningstjänster över hela Sverige som arbetar för att öka mångfalden på jobbet besökte på tisdagen Centrum för...

Rikspolisstyrelsen får mothugg om preskription

Rikspolisstyrelsen vidhåller i ett yttrande till tingsrätten att Daniel Ståhls och övrigas talan är preskriberad med hänsyn till den tvååriga...

Höjda skadestånd och billigare processer efter HD-domar

 Högre skadestånd när rättsväsendet drar ut på tiden. Lägre risk för dyra rättegångskostnader när enskilda driver rättsprocesser mot staten. Det...