Posts by Centrum för rättvisa

Christopher Gillberg mot Sverige

Statligt löftesbrott om tystnadsplikt i Europadomstolen Professor Christopher Gillberg ville hålla avtalen om tystnadsplikt med de 141 försökspersonerna som deltog...

Statligt löftesbrott om tystnadsplikt i Europadomstolen i morgon

Var det rätt av professor Christopher Gillberg att hålla löftet till de 141 försökspersonerna att damp-undersökningen inte skulle läcka ut?...

Straffad frukthandlare mötte staten

 I dag ställdes de öga mot öga – frukthandlaren Brian Cicek och staten genom Justiiekanslern. Den tre timmar långa huvudförhandlingen...

Kommunen gav upp i mötet med Barbro Lindau och Centrum för rättvisas jurister

Höganäs kommun som i strid med lag försökte överta 80-åriga Barbro Lindaus hus gav upp vid gårdagens muntliga förberedelse i...

Semesterkassan läggs ned

Måleribranschens Semesterkassa läggs ned. I juni stoppade Datainspektionen den hantering av personuppgifter som Måleribranschens Semesterkassa bedriver. Detta sedan måleriföretaget Colorelit...

Sebastian Scheiman

Från advokat till jurist på Centrum för rättvisa

Sebastian Scheiman har börjat arbeta som jurist här på Centrum för rättvisa. Han kommer närmast från Roschier Advokatbyrå där han...

Reaktion mot plan för att riva Folkesta

 Översiktsplanen kan inte antas i sin nuvarande form. Det skriver Centrum för rättvisa i ett yttrande över den plan som...

Fortsatt kamp mot orimliga avgifter

Länsstyrelserna ville inte gå med på att sätta ned avgifterna för livsmedelskontroller för krögaren Torbjörn Lagmark i Helsingborg och korvhandlaren...

Duell om integritet mellan jurist och journalist

På onsdagen hölls debatt om yttrandefrihet kontra integritetsskydd på Centrum för rättvisas sommarinternat. Professor Mårten Schultz argumenterade med hetta för...

Nya grundlagen ökar chanserna till skadestånd

 – Man har öppnat en möjlighet att bygga upp ett nationellt baserat rättighetsskydd och då måste man se till att...