Posts by Centrum för rättvisa

Nya grundlagen ökar chanserna till skadestånd

 – Man har öppnat en möjlighet att bygga upp ett nationellt baserat rättighetsskydd och då måste man se till att...

Johan Munck och Anna Skarhed intervjuas i webb-tv

Centrum för rättvisas sommarinternat gick i dag in på sin andra dag. Förre justitierådet Johan Munck talade om Europarättens genombrott...

Fri- och rättigheter i fokus på sommarinternat

I dag gick startskottet för årets sommarinternat i Centrum för rättvisas regi. Närmare 40 studenter från landets juridiska fakulteter diskuterar...

Över 100 anmälningar mot Polishögskolan

Nu har antalet anmälningar mot Polishögskolan för diskriminering vid antagningarna passerat 100. Enligt Diskrimineringsombudsmannens registrator dit anmälningarna kommer noterades i...

Clarence Crafoord sommarpratar i dag på Dagens Juridik

Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa, sommarpratar i dag på Dagens Juridik. Han spelar sin favoritmusik och talar över...

Högsta domstolen prövar skadeståndsnivån vid långsam handläggning

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i två mål om långsam handläggning där Centrum för rättvisa företräder klienterna. Frågan är huruvida...

Misstanke om olaglig diskriminering vid antagningen till Polishögskolan

Det finns anledning att anta att tusentals personer blivit utsatta för olaglig diskriminering när de sökt till Polishögskolan. DO är...

Brandförsvaret stäms för olaglig diskriminering

Simon Wallmark från Nynäshamn lämnade igår in en stämningsansökan mot Södertörns Brandförsvarsförbund för olaglig diskriminering. Han begär, med Centrum för...

Simon Wallmark mot Södertörns brandförsvarsförbund

Fick historiskt skadestånd för diskriminering av blivande brandmän Simon Wallmark satsade två år på en utbildning i räddnings- och säkerhetsarbete....

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande om Europakonventionen

 En statlig utredning föreslår att en lag införs i Sverige som ger enskilda rätt till skadestånd när stat och kommuner...