Posts by Centrum för rättvisa

Simon Wallmark mot Södertörns brandförsvarsförbund

Fick historiskt skadestånd för diskriminering av blivande brandmän Simon Wallmark satsade två år på en utbildning i räddnings- och säkerhetsarbete....

Läs Centrum för rättvisas remissyttrande om Europakonventionen

 En statlig utredning föreslår att en lag införs i Sverige som ger enskilda rätt till skadestånd när stat och kommuner...

Läs verksamhetsberättelsen

Nu har vår verksamhetsberättelse för det händelserika första halvåret nått era brevlådor. Vi skriver om de 27 familjerna i Folkesta...

Semesterkassan måste sluta sprida personuppgifter

Måleribranschens Semesterkassa måste upphöra med att lämna uppgifter som identifierar  målare som inte är med i facket i sin statistik...

Stora svenska framgångar i nordiska rättegångstävlingen

Club Södermark knep tätplatsen följt av två andra Stockholmslag vid den 27:e nordiska rättegångstävlingen om mänskliga rättigheter i Helsingfors. Rättegången...

HD-beslut framgång för Henrik Gustavsson mot Byggnads

HD-beslut framgång för Henrik Gustavsson mot Byggnads

Efter nästan två år står det klart att målet mellan Henrik Gustavsson och Byggnads inte ska avgöras i Arbetsdomstolen. Högsta...

Heta känslor på årets Johan Björkman-seminarium

Den rafflande historien om hur Pernilla Ström drabbades av yrkesförbud rullades upp på årets fullsatta Johan Björkman-seminarium. Finansinspektionen stod i...

Polishögskolan anmäls till DO för misstänkt diskriminering

Polishögskolan anmäls idag till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Anmälare är Daniel Ståhl (bilden) och Sebastian Fritzdorf, som båda sökt men nekats plats...

Ingen förlikning om förlorat medborgarskap

I dag var det muntlig förberedelse i fallet med Blake Pettersson. Justitiekanslern säger nej till förlikning. Och Centrum för rättvisa...

Semesterkassan planerade anmäla sig själv

Semesterkassan planerade anmäla sig själv

Datainspektionen avgör just nu frågan om hanteringen av uppgifterna från landets målare till Måleribranschens Semesterkassa strider mot personuppgiftslagen. Detta skedde...