Posts by Centrum för rättvisa

Rekordmånga får skadestånd för långa väntetider i domstol

I dag rapporterar flera medier att närmare 250 personer fått skadestånd av Justitiekanslern, JK – detta sedan Centrum för rättvisa...

Allvarlig JO-kritik mot Göteborgs kommun efter misskött korvärende

Det tog Miljönämnden i Göteborgs kommun över ett år att lämna över ett överklagat avgiftsärende till länsstyrelsen. Korvgubben Pontus Göransson...

Olagligt kollektivavtal anmäls till Datainspektionen

Visbyföretaget Colorelit Måleri AB och dess tre anställda lämnar idag in en anmälan till Datainspektionen. Svenska Målareförbundet vill med hot...

Clarence Crafoord i Ekot: Polishögskolan fortsätter könsdiskriminera

Vid tre tidigare antagningstillfällen till Polishögskolan kvoterades studenterna så att könsfördelningen blev 50/50. Årets antagningsresultat på 37 procent kvinnor beror...

Kezban mot staten

Centrum för rättvisas klient Brian Cicek får rätt i Högsta domstolen – fel av myndighet att utdöma straff på oklara...

Pontus Göransson mot Göteborgs kommun

Kommunen kräver korvgubbe på olagliga avgifter Pontus Göransson säljer korv från en vagn. Han har under tre års tid betalat...

Familjen Nohrén m.fl. mot Leksands kommun

Anders och Gunvors hem ska rivas och lämna plats åt containerterminal Leksands kommun föreslog först att fyra bostadsfastigheter skulle tvångsinlösas...

Agneta Folcker mot Stockholms Stad

Korvgumman fick rätt mot kommunen När Agneta efter många år som korvgumma ville sälja sin verksamhet, satte kommunen käppar i...

Oseriöst av DO om niqab i skolan

Igår kom så Diskrimineringsombudsmannen, DO, med sitt beslut i frågan om det är lagligt eller inte med förbud mot användning...

Debattartikel i GP: så kan nya grundlagen få genomslag i praktiken

Ändringarna i regeringsformen som klubbas i dag är ett viktigt genombrott för den enskildes rätt gentemot stat och kommun. Men...