Posts by Centrum för rättvisa

Beklämmande att DO strider FÖR diskriminering

En förkrossande majoritet av Högskolesverige vill nu avskaffa positiv särbehandling. Endast Diskrimineringsombudsmannen, DO, och några få andra instanser vill ha...

SLU betalar skadestånd till ytterligare en diskriminerad student

Karin Lidegran nekades en plats på veterinärutbildningen 2007 sedan Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, gett män förtur. Men efter en dom mot...

Väntetider som strider mot Europakonventionens krav i flera domstolar

Idag presenterar en grupp juridikstudenter i samarbete med Centrum för rättvisa en granskning av handläggningstiderna i Jönköpings och Örebros domstolar...

Lunds universitet medger diskriminering

Lunds universitet och Elin Sahlin har träffat en överenskommelse som innebär att Elin Sahlin och 23 andra kvinnor får skadestånd...

JK väljer att inte överklaga diskrimineringsdom till Högsta domstolen

Justitiekanslern, JK, gav idag beskedet att man inte överklagar hovrättens dom i SLU-fallet. Det betyder ett slut på processen mot...

Studentgranskning visar oskäliga väntetider i Norrlands domstolar

Idag presenterar en grupp Umeåstudenter i samarbete med Centrum för rättvisa en granskning av handläggningstiderna i Västerbottens och Norrbottens domstolar...

Besked från utbildningsministern: Positiv särbehandling avskaffas

 – Glädjande därför att tusentals unga människor skulle slippa att drabbas av en antagning som sorterar bort sökande efter kön....

Dom i dag: Svea hovrätt fäller veterinärutbildning för könsdiskriminering

Dom i dag: Svea hovrätt fäller veterinärutbildning för könsdiskriminering

 Svea hovrätt fäller Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, för olaglig könsdiskriminering, sedan män fått förtur till veterinärutbildningen. Därmed fastställs tingsrättens tidigare dom....

Regeringsbeslut idag: Ivan får bo kvar!

Regeringsbeslut idag: Ivan får bo kvar!

 I dag beslutade regeringen att riva upp en kommunal plan som gav det privata speditionsföretaget Maserfrakt rätt att med tvång...

25 000 kronor till uppsats om statlig övervakning och personlig integritet

25 000 kronor till uppsats om statlig övervakning och personlig integritet

Regering och riksdag tar för lätt på Europakonventionens skydd för den personliga integriteten. Det konstaterar Anders Lagerwall i en ny...