Category

Äganderätt

Äganderätt

Ola Hjelm mot Sverige

Ola Hjelm på sin mark utanför Norrtälje. Foto: Anders Sjöberg. Ola Hjelm vann i domstol – beviljas strandskyddsdispens efter fyra års kamp Ola Hjelm köpte en fastighet för ca 700…
admin
2017-09-18
Äganderätt

Anna-Karin Lundberg mot Tyresö kommun

Anna-Karin Lundberg bor i ett gammalt sommarstugeområde i Nyfors i Tyresö kommun som kommunen planerar att exploatera för ökad permanentbosättning. När området byggs ut behövs nya vägar i området - och dessa…
admin
2014-02-10