Likabehandling, avslutade fall

Hanna Svederborn m.fl. mot SLU

Hanna Svederborn m.fl. mot SLU

När Hanna Svederborn för andra året i rad missade veterinärutbildningen fick hon klart för sig att män gavs förtur. Hon...

Lina Forsman m.fl. mot Karlstad universitet

Lina Forsman m.fl. mot Karlstad universitet

Karlstads universitet kvoterade in män – fälldes för diskriminering Lina Forsman, Åsa Hildebrand-Johansson och Maria Wilson sökte till sjuksköterskeprogrammet vid...

Elin Spets m.fl. mot Örebro universitet

Elin Spets m.fl. mot Örebro universitet

Örebro universitet kvoterade in män – fälldes för diskriminering Elin Spets, Helen Karlsson och Caroline Nilsson sökte till hälsoutvecklarprogrammet vid...

Cecilia och Josefine mot Uppsala universitet

Cecilia och Josefine mot Uppsala universitet

Högsta domstolen fällde Uppsala universitet för olaglig etnisk diskriminering Cecilia Lönn och Josefine Midander nekades plats på juristutbildningen vid Uppsala...

Daniel Ståhl m. fl. mot Polismyndigheten

Olaglig diskriminering vid antagningen till Polishögskolan Tusentals personer kan ha valts bort på grund av sitt kön vid antagningen till...

Eivind Torp mot Mittuniversitetet

Eivind Torp mot Mittuniversitetet

När docenten Eivind Torp ansökte om meriteringsstöd för att få professorskompetens uppgav Mittuniversitetet att stödet var förbehållet kvinnliga docenter. Som...

Simon Wallmark mot Södertörns brandförsvarsförbund

Fick historiskt skadestånd för diskriminering av blivande brandmän Simon Wallmark satsade två år på en utbildning i räddnings- och säkerhetsarbete....

Olivia Rozum m.fl. mot SLU

Olivia Rozum m.fl. mot SLU

Olagligt att gynna män vid veterinärutbildning Män fick upp till 38 gånger så stor chans att få plats på veterinärutbildningen....

Elin Sahlin mot Lunds universitet

Universitet gav upp om diskriminering Elin Sahlin sökte psykologprogrammet vid Lunds universitet inför höstterminen 2008, men nekades plats sedan män...