Category

Likabehandling

Likabehandling

Lina Forsman m.fl. mot Karlstad universitet

Karlstads universitet kvoterade in män – fälldes för diskriminering Lina Forsman, Åsa Hildebrand-Johansson och Maria Wilson sökte till sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet höstterminen 2005. De nekades plats på utbildningen, trots…
admin
2017-09-14
Likabehandling

Hanna Svederborn m.fl. mot SLU

När Hanna Svederborn för andra året i rad missade veterinärutbildningen fick hon klart för sig att män gavs förtur. Hon anmälde SLU till Jämställdhetsombudsmannen, JämO, som gav henne rätt. Det…
admin
2017-09-14
Likabehandling

Elin Spets m.fl. mot Örebro universitet

Örebro universitet kvoterade in män – fälldes för diskriminering Elin Spets, Helen Karlsson och Caroline Nilsson sökte till hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet höstterminen 2005. De nekades plats på utbildningen sedan…
admin
2017-09-14
Likabehandling

Daniel Ståhl m. fl. mot Polismyndigheten

Olaglig diskriminering vid antagningen till Polishögskolan Tusentals personer kan ha valts bort på grund av sitt kön vid antagningen till Polishögskolan. Efter att 130 personer anmält antagningsförfarandet till Diskrimineringsombudsmannen utan att…
admin
2015-05-28
Likabehandling

Eivind Torp mot Mittuniversitetet

  När docenten Eivind Torp ansökte om meriteringsstöd för att få professorskompetens uppgav Mittuniversitetet att stödet var förbehållet kvinnliga docenter. Som man var han därför inte ens behörig att ansöka.…
admin
2014-03-17
Likabehandling

Olivia Rozum m.fl. mot SLU

Olagligt att gynna män vid veterinärutbildning Män fick upp till 38 gånger så stor chans att få plats på veterinärutbildningen. Olivia Rozum har tagit täten för 44 kvinnor som stämt…
admin
2010-10-27
Likabehandling

Elin Sahlin mot Lunds universitet

Universitet gav upp om diskriminering Elin Sahlin sökte psykologprogrammet vid Lunds universitet inför höstterminen 2008, men nekades plats sedan män automatiskt fått förtur. Elin tog täten för 23 kvinnor i…
admin
2009-09-20