Nyheter

The Strasbourg Court upholds Swedish legislation on secret surveillance – but considers that the protection of individuals’ privacy rights can be improved

The Strasbourg Court upholds Swedish legislation on secret surveillance – but considers that the protection of individuals’ privacy rights can be improved

In July 2008, the Centre for Justice (Centrum för rättvisa), a Swedish public interest law firm, challenged the Swedish act...

Europadomstolen godkänner FRA-lagen – men anser att skyddet för enskildas integritet kan stärkas

Europadomstolen godkänner FRA-lagen – men anser att skyddet för enskildas integritet kan stärkas

Sommaren 2008 anmälde Centrum för rättvisa den s.k. FRA-lagen till Europadomstolen. Detta eftersom det var tveksamt om den levde upp...

Sanna Rayman och Tomas Billing nya ledamöter i Centrum för rättvisas styrelse

Sanna Rayman och Tomas Billing nya ledamöter i Centrum för rättvisas styrelse

Styrelsen för Centrum för rättvisa har utsett journalisten Sanna Rayman och företagsledaren Tomas Billing till nya styrelseledamöter.  Sanna Rayman är...

Vi rekryterar två jurister!

Vi rekryterar två jurister!

Vill du ägna dig åt principiellt viktiga rättsprocesser som dessutom skapar debatt? Centrum för rättvisa söker nu två jurister –...

Vinst i Migrationsöverdomstolen för Andrei Myslivets – ny vägledande dom stärker rättssäkerheten för arbetskraftsinvandrare

Vinst i Migrationsöverdomstolen för Andrei Myslivets – ny vägledande dom stärker rättssäkerheten för arbetskraftsinvandrare

Migrationsöverdomstolen har idag bestämt att Centrum för rättvisas klient Andrei Myslivets ska beviljas permanent uppehållstillstånd på grund av arbete. Andrei...

Sameer i Täby vinner mot Migrationsverket och får stanna i Sverige

Sameer i Täby vinner mot Migrationsverket och får stanna i Sverige

Migrationsverket beslöt att utvisa Sameer Suhbat i Täby på grund av att han enligt myndigheten inte hade haft tillräckligt med...

MAKARNA DAHLSTRÖM STÄMMER VELLINGE KOMMUN

MAKARNA DAHLSTRÖM STÄMMER VELLINGE KOMMUN

Tommie och Lena Dahlström har nu stämt Vellinge kommun eftersom kommunen inte har respekterat deras äganderätt. När makarna för några år...

Vinst för Connie Dickinson i Högsta domstolen mot Mälardalens högskola

Vinst för Connie Dickinson i Högsta domstolen mot Mälardalens högskola

Högsta domstolen har idag slagit fast att Mälardalens högskola är skyldig att återbetala 114 000 kronor, det vill säga två...

Supreme Court Victory for Connie Dickinson Against Mälardalen University

Supreme Court Victory for Connie Dickinson Against Mälardalen University

Today, the Swedish Supreme Court ruled against Mälardalen University obliging them to repay 114 000 Swedish crowns that Connie Dickinson...

ANSÖK TILL CENTRUM FÖR RÄTTVISAS SOMMARINTERNAT 2018

ANSÖK TILL CENTRUM FÖR RÄTTVISAS SOMMARINTERNAT 2018

Centrum för rättvisas fri- och rättighetsinternat är en unik mötesplats för rättighetsintresserade studenter, akademiker advokater, domare och debattörer. Varje år...