Nyheter

Monica Sandgren mot Huddinge kommun

Monica Sandgren mot Huddinge kommun

Gatukostnader i Vidja kan tvinga Monica att flytta I över 30 år har Monica Sandgren bott i sitt hus i...

Brian Cicek får rätt i Högsta domstolen – fel av Jordbruksverket att utdöma straff på oklara grunder

Brian Cicek får rätt i Högsta domstolen – fel av Jordbruksverket att utdöma straff på oklara grunder

Det är grundläggande i en rättsstat att ingen får straffas utan att det klart framgår varför. Men Jordbruksverket straffade företagaren...

Kampen om att få bo kvar fortsätter

Kampen om att få bo kvar fortsätter

  Den 29 augusti 2013 antog Eskilstuna kommun en översiktsplan som innebär att hela bostadsområdet i Folkesta ska rivas för att göras...

”Romerna behöver inte underdånigt vänta – stäm staten!”

”Romerna behöver inte underdånigt vänta – stäm staten!”

Skånepolisens registrering av romer är av allt att döma olaglig. De drabbade kan ta saken i egna händer och begära skadestånd...

Protesttåg mot kommunala luftfakturor

Protesttåg mot kommunala luftfakturor

Den 19 september kl. 08.00 samlades Halmstads frisörer för att protestera mot kommunens olagliga tillsynsavgifter. Kommunen har fakturerat frisörerna som...

Kommunen kräver Halmstads frisörer på olagliga avgifter

Kommunen kräver Halmstads frisörer på olagliga avgifter

Alexandra Olsen arbetar som frisör på Salong Vild och Vacker i centrala Halmstad. I oktober 2012 inspekterades salongen av kommunens...

Mikael Kindbom till Svensk Handel

Mikael Kindbom till Svensk Handel

Mikael Kindbom har de senaste åren varit kommunikationsansvarig på Centrum för rättvisa. Nu lämnar Mikael Kindbom Centrum för rättvisa och...

JK ger inte efter – processen fortsätter i hovrätten

JK ger inte efter – processen fortsätter i hovrätten

Lennart Johansson begärde skadestånd för att han fick vänta för länge i en domstolsprocess. Han fick rätt men statens advokat Justitiekanslern,...

Fri- och rättighetsinternat 2013

Fri- och rättighetsinternat 2013

Den 20-23 augusti 2013 ägde Centrum för rättvisas tionde fri- och rättighetsinternat rum på Lovik, Lidingö. På internatet deltog ett trettiotal...

Fotograferade pärmar blir fråga för Högsta förvaltningsdomstolen

Landstinget i Uppsala visade först upp fotografier på avtalen med patienterna om att medverka i tv-serien Sjukhuset och erbjöd sig...