Nyheter

Talan inte preskriberad i Polishögskolemålet

Daniel Ståhl (bilden) och tre andra sökande till Polishögskolan som anser sig diskriminerade vid antagningen har alltjämt chansen att få...

Första tingsrättsdomen om återbetalning av livsmedelsavgifter

I den första domen i sitt slag slår Skaraborgs tingsrätt fast att avgifter som kommuner tar ut för att inspektera...

Jävig arkitekt fällde detaljplan igen

De boende i Insjön kan andas ut för den här gången. Nu säger också mark- och miljödomstolen nej till detaljplanen...

Centrum för rättvisa fick frågor om karriärval

Centrum för rättvisa fick frågor om karriärval

Advokatbyrå, revisionsbyrå eller statlig myndighet? Eller Centrum för rättvisa? Juriststudenterna på Stockholms universitet mötte dem alla i ett panelsamtal i...

Protester i Partille hjälpte inte – nu börjar den juridiska kampen

Fastighetsägarna var på plats med plakat som visade vilka belopp de skulle betala för nya gator i deras villaområde. Men...

Ödesdag i Partille

I dag fattar kommunfullmäktige i Partille beslutet som i värsta fall kan tvinga Rolf Johansson och hans grannar att flytta. ...

Landstingsjurist avråder från sjukhus-tv

Landstingsjurist avråder från sjukhus-tv

Landstinget i Blekinge sa på tisdagen ja till att medverka i en dokumentärserie om sjukhuset i Karlskrona.  Men landstingets jurist...

Kommunledningen i Partille fick brev från Centrum för rättvisa

Kommunledningen i Partille fick brev från Centrum för rättvisa

I förra veckan togs beslutet av kommunstyrelsen i Partille som innebär att paret Rolf och Regina Johansson ska betala över...

Dom i gatuköksmålet den 24 oktober

Dom i gatuköksmålet den 24 oktober

Den 24 oktober kommer domen om korvgubben Mikael Anderssons avgifter till Skövde kommun. Utgången i det första målet i sitt...

Skadestånd för grundlagsbrott i fokus i Svea hovrätt

– Det är en ologisk, onaturlig och obehövlig inskränkning att inte kunna få skadestånd när staten bryter mot grundlagen.  Det...