Category

Rättssäkerhet

Rättssäkerhet

Allan Eliasson mot staten

Allan Eliasson från Göteborg var felaktigt fråntagen sitt svenska medborgarskap i strid med grundlagen i 23 år. I tingsrätten och hovrätten tillerkändes han skadestånd av staten med 150 000 kronor…
admin
2017-10-17
Rättssäkerhet

Lucky Dev mot Sverige

Svenska staten fälls i Europadomstolen Europadomstolen har fällt svenska staten för brott mot rätten att inte lagföras eller straffas två gånger för samma sak. I fallet hade en kvinna från Stockholm åtalats för…
admin
2015-02-20
Rättssäkerhet

Christopher Gillberg mot Sverige

Statligt löftesbrott om tystnadsplikt i Europadomstolen Professor Christopher Gillberg ville hålla avtalen om tystnadsplikt med de 141 försökspersonerna som deltog i ADHD/Damp-undersökningen. Men hovrätten fällde honom för tjänstefel. Europadomstolens högsta…
admin
2011-09-27