Category

Rättssäkerhet

Rättssäkerhet

Allan Eliasson mot staten

Allan Eliasson från Göteborg var felaktigt fråntagen sitt svenska medborgarskap i strid med grundlagen i 23 år. I tingsrätten och hovrätten tillerkändes han skadestånd av staten med 150 000 kronor…
admin
2017-10-17
Rättssäkerhet

Lucky Dev mot Sverige

Svenska staten fälls i Europadomstolen Europadomstolen har fällt svenska staten för brott mot rätten att inte lagföras eller straffas två gånger för samma sak. I fallet hade en kvinna från Stockholm åtalats för…
admin
2015-02-20
Rättssäkerhet

Christopher Gillberg mot Sverige

Statligt löftesbrott om tystnadsplikt i Europadomstolen Professor Christopher Gillberg ville hålla avtalen om tystnadsplikt med de 141 försökspersonerna som deltog i ADHD/Damp-undersökningen. Men hovrätten fällde honom för tjänstefel. Europadomstolens högsta…
admin
2011-09-27
Rättssäkerhet

Blake Pettersson mot staten

Förlorade sitt medborgarskap - fick skadestånd för grundlagsbrott Blake Pettersson berövades felaktigt sitt svenska medborgar-skap i strid med grundlagen. Fyra och ett halvt år senare fick han rätt mot myndigheterna,…
admin
2009-06-11
Rättssäkerhet

Göran Persson mot staten

Myndighetsmiss kostade Göran jobbet Göran Persson i Malmö har i 25 år tjänstgjort på fartyg utomlands. Men när Sjöfartsverket plötsligt ändrade hans behörighet förlorade han jobbet. Därefter tog det domstolarna…
admin
2009-05-01