2017 års Midander-Lönnstipendiat: Sofie Liljebäck!

Fredrik Bergman, Sofie Liljebäck och Cecilia Malm (fd Lönn). Foto: Centrum för rättvisa

2017 års Midander-Lönnstipendium delades ut i samband med Centrum för rättvisas 15-årsjubileum. Stipendiet på 25 000 kr tilldelades Sofie Liljebäck från Lunds universitet för uppsatsen ”Varför ska vi acceptera det som kränker, chockar eller stör? Om skyddet för yttrandefrihet och regleringen av hets mot folkgrupp i ljuset av rättsfilosofiska yttrandefrihetsargument och intersektionell teori”.

Sofie fick stipendiet med följande motivering: ”För en metodisk kartläggning av det yttrandefrihetsrättsliga landskapets gränsområden mot hets, hot och hat, en utmärkt rättsfilosofisk analys och en insiktsfull intresseavvägning som belyser de dubbelt utsattas otillräckliga skydd”. Grattis Sofie!

Klicka här för att ladda ned Sofie Liljebäcks uppsats.

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter. Midander-Lönnstipendiet instiftades i samband med Centrum för rättvisas femårsjubileum 2007, och är uppkallat efter rättsfallet Josefine Midander och Cecilia Lönn mot staten (NJA 2006 s. 683).

I det rättsfallet slog Högsta domstolen fast att etnisk kvotering vid antagningen till en juristutbildning utgjorde olaglig diskriminering. De diskriminerade studenterna fick skadestånd och högskolorna upphörde med kvotering. Detta var Centrum för rättvisas första fall i Högsta domstolen.

Jenny Nordberg höll 2017 års Midander-Lönnföreläsning.

Den prisbelönta journalisten och författaren Jenny Nordberg höll årets Midander-Lönnföreläsning på temat ”Oberoende domstolar och människors tillgång till rättvisa – vad kan vi lära av den amerikanska erfarenheten?”.

Nordberg beskrev bl.a. hur det amerikanska rättsväsendet förhållit sig till president Donald Trumps uppmärksammade beslut om inreseförbud för personer från vissa utpekade länder, och den konstitutionella debatten i samband med detta.

Midander-Lönnföreläsningen hålls i samband med prisutdelningen och belyser aktuella frågor som rör juridikens roll i samhället. Vi på Centrum för rättvisa vill rikta ett stort tack till Jenny Nordberg för en intressant och mycket uppskattad föreläsning!

Läs mer om Midander-Lönnstipendiet här.

Läs Sofie Liljebäcks uppsats.

Gå till Jenny Nordbergs hemsida.