Alan McCabe får upprättelse efter tvist om tvångsbalsamering

Alan-inne-redigerad

Tim McCabe och Alan McCabe. Foto: Centrum för rättvisa.

Alan McCabe får upprättelse. Stockholms läns landsting betalar det skadestånd som han har begärt och åtar sig att se över rutinerna gällande balsamering av avlidna personers kroppar.

– Det är glädjande att Alan får upprättelse och att han nu kan lägga det här bakom sig. Det är också bra att landstinget ska se över sina rutiner för att se till att balsamering inte sker i onödan och att anhöriga får tillräcklig information, säger Clarence Crafoord, chef för Centrum för rättvisa.

Hustrun balsamerades utan Alans vetskap

Alan McCabes hustru Ingrid avled i september 2014. Kort därefter fick Alan en räkning av Stockholms läns landsting för utförd ”balsameringstjänst”. Det var först genom räkningen som han fick reda på att landstinget hade balsamerat hans avlidna hustru.

– De hade inte sagt ett pip om balsamering. Jag visste inte om det här. Min fru sedan 35 år är död och så skickar de ut det här horribla brevet. Till människor i sorg. Inte ett ord om att de beklagar sorgen, sade Alan till Dagens Nyheter i februari förra året.

Stämde landstinget för rutinmässig tvångsbalsamering

Bakgrunden är att Stockholms läns landsting rutinmässigt balsamerar kropparna efter avlidna personer efter tio dagar, utan att samtycke först inhämtas från anhöriga. Inget annat landsting i Sverige använder sig av balsamering på det sättet.

Med Centrum för rättvisa som ombud stämde Alan McCabe landstinget vid Stockholms tingsrätt i maj 2016 och begärde skadestånd för kränkning.

Alan får upprättelse av landstinget

Landstinget motsatte sig först Alan McCabes krav, men har i en förlikning gått med på att betala hela det begärda beloppet och att se över sina rutiner gällande balsamering. Översynen ska säkerställa att balsamering inte sker i onödan och att anhöriga får tillräcklig information.

– Efter att ha kämpat i flera år har det här äntligen fått ett slut. Genom den här överenskommelsen har jag fått det jag vill ha. Förhoppningsvis har jag hjälpt andra också, avslutar Alan till Dagens Nyheter.

Förlikningen innebär att rättegången vid Stockholms tingsrätt avslutas.

Centrum för rättvisa har drivit fallet i samarbete med Scheiman Advokatbyrå AB sedan i december 2016. För frågor om fallet, kontakta advokat Sebastian Scheiman på 070-461 61 14 eller sebastian.scheiman@scheimanlaw.se. 

_______________

Läs mer om fallet i media: